RM-SYSTÉM»Události»Aktuální informace o cenách pro rok 2010

Aktuální informace o cenách pro rok 2010

14.04.2010 10:34
AMSTERDAM, 14. dubna 2010 – Společnost New World Resources N.V. (dále jen „NWR“ nebo „Společnost“), přední středoevropský producent černého uhlí a koksu, dnes oznámila dosažení dohod s odběrateli o dodávkách koksovatelného uhlí na příštích 12 měsíců a dodávkách koksu na příští 3 měsíce. V souladu se strategií Společnosti těsněji sladit její kontraktační období s obvyklou praxí na mezinárodních trzích uhlí vycházejí dohody o dodávkách koksovatelného uhlí pro rok 2010 převážně z japonského účetního roku („JFY”), přičemž část odbytu koksovatelného uhlí je nadále sjednávána čtvrtletně.

NWR uzavřela dohody o prodeji 5,5 mil. tun koksovatelného uhlí externím zákazníkům na období od dubna 2010 do března 2011. Ceny pro přibližně 80 procent z těchto dodávek jsou stanoveny na období JFY 2010. Průměrná cena dodávek sjednaných na JFY 2010 je cca 163 EUR za tunu, což představuje nárůst o 58 procent v porovnání s průměrnou cenou 103 EUR za tunu realizovanou v prvním čtvrtletí roku 2010, a o 87 procent více než průměrné ceny v roce 2009. Ceny pro zbývajících 20 procent objemu prodejů budou sjednávány čtvrtletně. Průměrná sjednaná cena uhlí oceňovaného čtvrtletně ve druhém čtvrtletí činí přibližně 135 EUR za tunu, a jde převážně o poloměkké koksovatelné uhlí. Skutečná průměrná realizovaná cena a objem prodejů ve druhém čtvrtletí 2010 budou kombinací dohod uzavřených na období JFY 2010 a dohod pro druhé čtvrtletí roku 2010.

 

Společnost rovněž dosáhla dohody o podmínkách pro prodej 338 tis. tun koksu v průběhu druhého čtvrtletí 2010 za průměrnou cenu 255 EUR za tunu, což představuje o 31 % více, než činila průměrná cena v prvním čtvrtletí (195 EUR) a o 71 % více než v roce 2009. NWR předpokládá, že vyjednávání cen koksu bude i po zbytek roku 2010 pokračovat na čtvrtletní bázi, tak jak tomu bylo doposud.

 

Dohody o dodávkách energetického uhlí nedoznaly výraznějších změn a většina dohod je i nadále uzavřena na kalendářní rok. V roce 2010 NWR očekává prodej energetického uhlí externím zákazníkům v objemu přibližně 5,0 mil. tun. Sjednané ceny energetického uhlí pro kalendářní rok 2010 dosahují průměrné výše 65 EUR za tunu.1

 

„Nárůst ceny koksovatelného uhlí a koksu o 87 %, respektive 71 % v porovnání s cenami roku 2009, který jsme dnes oznámili, je velice potěšující a je jasnou známkou zvyšování poptávky po produkci společnosti New World Resources," uvedl Mike Salamon, předseda představenstva NWR. „Náš posun ve vyjednávání o cenách tak, aby lépe odpovídalo širšímu mezinárodnímu rámci v obchodu s našimi komoditami, je rovněž prokazatelně příznivý. Umožňuje nám těžit z pozitivních cenových trendů způsobených nerovnováhou v globální poptávce a nabídce po koksovatelném uhlí, jež byla vyvolána vyšší poptávkou na rozvojových trzích. Jsme odhodláni uplatňovat společně s našimi zákazníky toto nové aranžmá cenových jednání i v budoucnu," dodal Salamon.

 

Další významné skutečnosti

NWR se společně se svou dceřinou těžební společností OKD, a. s., (OKD) rozhodla navýšit produkci uhlí v roce 2010 na 11,5 mil. tun oproti dříve oznámeným 11 mil. tun, aby vyhověla rostoucí poptávce zákazníků. Cíl společnosti vyrobit 1 mil. tun koksu v roce 2010 zůstává nezměněn.

 

NWR počátkem roku oznámila, že v roce 2010 předpokládá udržení celkových personálních nákladů na úrovni roku 2009, při konstantním měnovém kurzu. Vzhledem ke zlepšení tržních podmínek a vyššímu cíli produkce Společnost zváží, za podmínky, že NWR a její dceřiné společnosti budou dosahovat svých finančních a provozních cílů, výplaty výkonnostních odměn zaměstnancům, což by vedlo ke zvýšení celkových personálních nákladů za letošní rok.

 

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.