RM-SYSTÉM»Události»Mimořádná valná hromada se bude konat 12.12.2003

Mimořádná valná hromada se bude konat 12.12.2003

13.11.2003 00:00
Představenstvo svolává mimořádnou valnou hromadu na 12.12.2003 od 15 hodin v hotelu Skalní mlýn, Skalní mlýn 96, Blansko a tímto programem:1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady a schválení jednacího řádu valné hromady.2. Schválení usnesení o nabytí vlastních akcií společnosti. 3. Závěr
Představenstvo svolává mimořádnou valnou hromadu na 12.12.2003 od 15 hodin v hotelu Skalní mlýn, Skalní mlýn 96, Blansko a tímto programem:1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady a schválení jednacího řádu valné hromady.2. Schválení usnesení o nabytí vlastních akcií společnosti. 3. Závěr

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy