RM-SYSTÉM»Události»Předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky společnosti AAA AUTO Group N.V. za rok 2009

Předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky společnosti AAA AUTO Group N.V. za rok 2009

01.04.2010 09:40
Rozsáhlý restrukturalizační program spuštěný společností AAA Auto Group N.V. na počátku roku 2008 přinesl očekávané výsledky a skupina dosáhla primárního cíle, kterým byl návrat k ziskovosti za celý rok 2009. Předběžné neauditované konsolidované hospodářské výsledky ukazují, že čistý zisk společnosti AAA Auto Group N.V. za rok 2009 dosáhl 1,2 miliónu eura.

Masivní restrukturalizační program byl spuštěn v roce 2008, a to s ohledem na ekonomickou recesi, kdy bylo zapotřebí sladit nákladové zatížení s klesajícími prodejními objemy. AAA AUTO taktéž uzavřela ty pobočky, jejichž výkonnost nesplnila očekávané ziskové cíle. Výsledkem bylo postupné opuštění neziskových zahraničních trhů v Maďarsku, Polsku a Rumunsku[1], jejichž ztráty měly negativní vliv na výsledky celé skupiny. Strategií skupiny AAA AUTO v době ekonomické recese je soustředit se pouze na nejziskovější trhy v České republice a na Slovensku a upřednostnit ziskovost před růstem a vykazováním vysokých prodejních objemů. To znamená, že AAA AUTO investuje především do nejlépe prodejných modelů, z nichž za současných podmínek slabšího trhu plyne nejvyšší zisk. Pro rok 2010 si skupina AAA AUTO klade za cíl dosáhnout stejných nebo mírně nižších prodejních objemů jako v roce 2009. Současně plánuje otevření jedné až tří nových poboček ve vybraných regionech České republiky a Slovenska.

Auditované konsolidované hospodářské výsledky za rok 2009 plánuje společnost AAA Auto Group N.V. zveřejnit 29. dubna 2010.

Předběžné neauditované konsolidované hospodářské výsledky za rok 2009

Celkové výnosy činily 165,1 milionu eur (meziroční pokles o 43,8 %), z čehož výnosy z prodeje vozů činily 142,8 mil. eura:

  • Počet prodaných vozů se snížil o 38,5 % na 37 215 [2] aut důsledkem uzavření neziskových poboček a klesající poptávky na trhu během recese
  • Hrubý zisk z prodejů činil 38,2 mil. eur (meziroční pokles o 44,2 %)


Zisková marže za rok 2009 přes nižší objemy prodejů a tržeb vzrostla:

  • Metal marže vzrostla na 11,9 % oproti 9,5 % v roce 2008 - díky zaměření se na likvidní vozy a dosažení vyšší obrátkovosti na skladě
  • Příspěvek finančních služeb a dalších doplňkových produktů zůstala na silné úrovni 55,7% z celkového hrubého zisku skupiny v roce 2009, penetrace finančních služeb činila 40 %
  • Celková výsledná hrubá zisková marže dosáhla na 23,1 % v roce 2009.
  • Přísný program snižování nákladů přinesl významné úspory - celkové provozní náklady (OPEXbyly sníženy o 50,9 % oproti roku 2008, na úroveň 31,9 mil. eur, z čehož:
  • personální náklady byly meziročně sníženy o 50,8 %
  • marketingové náklady byly sníženy o 42,9 %
  • Ostatní provozní náklady byly sníženy o 53,1 %
  • Skupina dosáhla provozního zisku EBITDA ve výši 7,2 mil. eur (oproti 3,6 mil. [3] eur za rok 2008)Skupina AAA AUTO skončila s celkovým konsolidovaným čistým ziskem ve výši 1,2 miliónu eura za rok 2009 (v porovnání se ztrátou ve výši 32,4 miliónu eur za rok 2008), z čehož:

Čistý zisk za pokračující provozy[4] činil 2,7 mil. eur (v porovnání se ztrátou 2,2 miliónu eura za rok 2008)

Čistá ztráta za ukončené provozy[5] činil 1,5 mil. eur (v porovnání se ztrátou 30,2 miliónu eura za rok 2008)


Kontakt:
Dana Pavlousková
Group PR & IR Manager
AAA AUTO ● Dopraváků 723 ● 184 00 Praha 8 ● Česká republika
Tel.:+420 283 068 229
Email:dana.pavlouskova@aaaauto.cz

 

--------------------------------------------------------------------------------

[1] V Rumunsku založila společnost AAA Auto Group N.V joint venture s lokálním partnerem, kde vlastní 5% podíl
[2] Včetně ukončených provozů v Maďarsku a Rumunsku
[3] Pouze za pokračující provozy
[4] Pokračující provozy = Česká republika, Slovensko a nizozemská mateřská společnost
[5] Ukončené provozy = Maďarsko, Polsko, Rumunsko a divize prodeje nových aut v České republice


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.