RM-SYSTÉM»Události»Podepsání smlouvy o prodeji a koupi akcií společnosti CELIO, a.s.

Podepsání smlouvy o prodeji a koupi akcií společnosti CELIO, a.s.

25.03.2010 10:02
Po obdržení souhlasů statutárních orgánů společností UNIPETROL, a.s., a Unipetrol RPA, s.r.o. (dále společně „UNIPETROL”), dne 24. března 2010 společnosti UNIPETROL, a.s., a Unipetrol RPA, s.r.o., jako prodávající uzavřely smlouvu o prodeji a koupi akcií společnosti CELIO a.s. (dále „SPA“) se společností TICATANOR s.r.o. („TICATANOR“), založenou za tímto účelem dvěma členy managementu společnosti CELIO a.s. (dále „CELIO“), jako kupujícím, ohledně akvizice 50% akcií společnosti CELIO společností TICATANOR od společnosti UNIPETROL (dále „Transakce”).

V současnosti 10,53 % akcií společnosti CELIO je ve vlastnictví společnosti UNIPETROL, a.s., 40,53 % akcií je ve vlastnictví společnosti Unipetrol RPA, s.r.o., a 48,94 % akcií je ve vlastnictví B.E. Fin S.A.

 

Podle SPA 10,53 % akcií společnosti CELIO bude prodáno společností UNIPETROL, a.s. a 39,47 % akcií bude prodáno společností Unipetrol RPA, s.r.o.

 

Podepsání SPA se společností TICATANOR se uznává za úplné ukončení majetkové účasti společnosti UNIPETROL ve společnosti CELIO, zbývající 1,06 % akcií v současnosti vlastněných společností UNIPETROL RPA, s.r.o. bude prodáno společnosti B.E. Fin S.A., jinému akcionáři CELIO, hned po ukončení Transakce.

 

Uzavření Transakce a prodej 1,06 % akcií ve společnosti CELIO společností Unipetrol RPA, s.r.o. společnosti B.E. Fin S.A., jejímž výsledkem bude divestice na straně společnosti UNIPETROL celkové 51,06% majetkové účasti ve společnosti CELIO, po obdržení plné nákupní ceny za 50% akcií od společnosti TICATANOR a 1,06% akcií od společnosti B.E. Fin S.A., podléhá schválení valnou hromadou společnosti CELIO. Pokud valná hromada schválí oba transfery, uzavření Transakce se bude konat v dubnu 2010, kdy budou nákupní ceny veřejně oznámeny. Po ukončení majetkové účasti společnosti UNIPETROL, společnost CELIO bude ve stejném podílu vlastněná společnostmi B.E. Fin S.A. a TICATANOR.

 

CELIO je společnost zabývající se odpady, řídící skládku nebezpečných a jiných odpadů v areálu Růžodol poblíž Litvínova. V roce 2009 společnost CELIO vykázala tržby za prodej vlastních výrobků a služeb ve výši 97,3 mil. Kč a měla 34 zaměstnanců.

 

Společnost B.E. Fin S.A. je součástí S.R.I.W S.A., belgické státní společnosti zabývající se podporou ekonomického rozvoje regionu Valonsko. B.E. Fin S.A. se soustředí na investice a aktivity týkající se životního prostředí.

 

V Praze, 24. března 2010

 

Oddělení Vztahů s investory Unipetrol, a.s.
Na Pankráci 127,
140 00 Praha 4
Tel.: + 420 225 001 417
E-mail: ir@unipetrol.cz
www.unipetrol.cz


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.