RM-SYSTÉM»Události»Závod Energetika bude dceřinou společností ArcelorMittal Ostrava

Závod Energetika bude dceřinou společností ArcelorMittal Ostrava

19.03.2010 12:13
Ostrava, 18. března 2010 – V hotelovém domě Kovák v Ostravě-Kunčicích se dnes konala mimořádná valná hromada společnosti ArcelorMittal Ostrava. Kromě změn v představenstvu a úpravy stanov bylo na jejím programu udělení souhlasu se smlouvou o vkladu části podniku do základního kapitálu mezi ArcelorMittal Ostrava a.s. a ArcelorMittal Energy Ostrava s.r.o.

Představenstvo ArcelorMittal Ostrava rozhodlo vyčlenit část podniku společnosti, která se zabývá výrobou elektrické energie, do stoprocentní dceřiné společnosti ArcelorMittal Energy Ostrava s.r.o. „Díky tomu bude možné v budoucnu získat část bezplatných CO2 povolenek pro výrobu elektrické energie. V souladu s právními předpisy pak firma ušetřené finanční prostředky využije na realizaci projektů vedoucích ke snižování emisí. Po mnoha jednáních, zejména na ministerstvu pro životní prostředí, se zdá, že vyčlenění energetiky do dceřiné společnosti je jediným způsobem, jak naplnit požadované podmínky. Nová firma tak musí zahájit svou činnost před 31. březnem 2010, " vysvětluje předseda představenstva a generální ředitel společnosti Augustine Kochuparampil. Společnost tak reaguje na ustanovení zákona č. 695/2004 Sb. o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů.

 

Valná hromada schválila všechny navržené body programu.

 

ArcelorMittal Ostrava a.s. je největší hutní firmou v České republice a patří do největší světové ocelářské skupiny ArcelorMittal. Roční kapacita výroby společnosti jsou 3 milióny tun oceli, exportuje zhruba 50 % produkce do více než 80 zemí celého světa. Zaměstnává 5950 lidí, dohromady s dceřinými společnostmi více než 9300 lidí. Majoritním akcionářem je ArcelorMittal Holdings A. G. (96,429 % akcií). V účetním roce 2008 (1. 4. 2008 - 31. 12. 2008) společnost vytvořila konsolidovaný zisk po zdanění 6,077 mld. Kč při výnosech 50,5 mld. Kč. ArcelorMittal Ostrava je jedním z největších plátců daní v ČR.


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy