RM-SYSTÉM»Události»PEGAS NONWOVENS SA vytvořil v roce 2009 čistý zisk 20,8 milionu EUR

PEGAS NONWOVENS SA vytvořil v roce 2009 čistý zisk 20,8 milionu EUR

18.03.2010 10:02
LUCEMBURK/ ZNOJMO (18. března 2010) – PEGAS NONWOVENS SA (dále jen „PEGAS” nebo „Společnost”), přední evropský výrobce netkaných textilií, dosáhl na základě předběžných neauditovaných výsledků v roce 2009 čistého zisku 20,8 milionu EUR, téměř o 40 % více než v předchozím roce.

Konsolidované výnosy dosáhly 123,4 milionu EUR, což je o 13,5 % méně ve srovnání s rokem 2008. Výše tržeb byla ovlivněna zejména výrazným poklesem cen vstupních materiálů polypropylenu a polyethylenu, jenž se následně projevil snížením odbytových cen finální produkce. Provozní ziskovost před odpisy, úroky a zdaněním měřena ukazatelem EBITDA činila v loňském roce 38,8 milionu EUR a poklesla tak oproti předchozímu roku o 1,8 %.
Čistý zisk Společnosti meziročně vzrostl o 39,7 % na 20,8 milionu EUR. Důvodem tohoto nárůstu bylo udržení provozní ziskovosti, kurzové zisky, ale rovněž výrazné snížení úrokových nákladů díky nižšímu zadlužení a poklesu úrokových sazeb.

„PEGAS dosáhl v roce 2009 velmi dobrých provozních výsledků na úrovni ukazatele EBITDA, jež skončil na obdobné úrovni jako v roce 2008. V první polovině minulého roku Společnost těžila z pozitivního efektu mechanismu přenášení cen, zatímco od jeho druhé poloviny musela do svých výsledků absorbovat negativní dopady poměrně dynamického růstu cen vstupních surovin, který trvá i nadále. Ve snaze eliminovat tento negativní dopad jsme se opírali o již tradičně vynikající výrobní výkonnost našeho moderního strojového vybavení, o vyšší než očekávanou poptávku po našich výrobcích a v neposlední řadě i o relativně stabilní kurz koruny vůči euru ve srovnání s rokem 2008. Jsme rovněž potěšeni snížením bankovního dluhu o jednu pětinu na 96 mil. EUR, a to i přes výplatu dividendy ve výši 8,3 mil. EUR. Pokračující schopnost Společnosti generovat peněžní prostředky nám dává jistotu finanční stability a skýtá potenciál pro další růst Společnosti.

Rok 2010 začal uspokojivě a ačkoliv nepředpokládáme podobně příznivé podmínky jako v roce 2009, stále věříme, že se nám podaří přinést našim akcionářům zajímavé zhodnocení jejich investice," sdělil František Řezáč, člen představenstva společnosti PEGAS NONWOVENS SA a generální ředitel PEGAS NONWOVENS s.r.o.

Kontakt pro investory:

Ondřej Kouřil

Manažer externího reportingu PEGAS NONWOVENS

Tel.: +420 515 262 408

GSM: +420 724 311 544

okouril@pegas.cz

 

Klára Klímová

poradkyně pro vztahy s investory PEGAS NONWOVENS

Tel.: +420 515 262 450

GSM: +420 602 244 838

kklimova@pegas.cz

 

 

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy