RM-SYSTÉM»Události»Tiskové prohlášení ČEZ, a. s. k informačnímu setkání

Tiskové prohlášení ČEZ, a. s. k informačnímu setkání

11.03.2010 10:39
Včera proběhlo v sídle ČEZ, a. s., informativní setkání představitelů společnosti s uchazeči kvalifikovanými v zadávacím řízení veřejné zakázky: „Dostavba Jaderné elektrárny Temelín“ (sdružení Westinghouse Electric Company LLC a Westinghouse Electric Company Czech Republic s. r. o.; sdružení ŠKODA JS a.s. a JSC Atomstroyexport a JSC OKB Gidropress; AREVA NP S.A.S.).

Cílem tohoto informativního setkání bylo zahájit proces jednání před podáním nabídek
(jednání podle § 33 zákona č. 137/2006 Sb.,. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů), za účelem nalezení jednoho či více vhodných řešení způsobilých splnit potřeby a
požadavky ČEZ, a. s. Nalezená řešení ČEZ, a. s. v rámci tohoto procesu zapracuje do
zadávací dokumentace, která bude sloužit uchazečům jako podklad k vypracování nabídky.

Předpokládáme, že proces jednání před podáním nabídek bude ukončen ještě v letošním
roce a následně budou všichni kvalifikovaní uchazeči vyzváni k podání nabídek. Očekáváme,
že předložení nabídek, jejich projednání a hodnocení bude probíhat v roce 2011 a že
smlouva s vítězným uchazečem bude podepsána v 1. polovině roku 2012.


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy