RM-SYSTÉM»Události»Výsledky za rok 2009, VGP dosahuje rekordního růstu

Výsledky za rok 2009, VGP dosahuje rekordního růstu

05.03.2010 10:49
14 nových dokončených projektů mělo za výsledek 52,4% nárůst celkové pronajímatelné plochy (+ 184 211 m²) na 535 872 m² * Hrubé výnosy z pronájmu vzrostly o 80,5 % (+ 9,7 milionů EUR) na 21,7 milionů EUR * Provozní výsledek hospodaření vzrostl o 110,2 % (před ziskem/ztrátou z portfolia) (+ 9,3 milionů EUR) na 17,8 milionů EUR * Výnosy z uzavřených nájemních smluv a budoucích nájemních smluv po přepočtu na rok se zvýšily na 29,2 milionů EUR * Čistý zisk za období dosáhl 1,2 milionů EUR, a to i přes dopad snížení hodnoty dosavadního portfolia nemovitostí ve výši 22,6 milionů EUR

Rok 2009 byl pro VGP rekordním rokem i přes obtížné ekonomické a finanční prostředí.
Během roku 2009 je možné shrnout činnost VGP takto:

 • V průběhu roku bylo dokončeno 14 projektů (z toho 3 projekty mimo území České republiky) představujících pronajímatelnou plochu o rozloze 184 211 m². Tím bylo vytvořeno celkové portfolio nemovitostí o 45 budovách představujících 535 872 m² pronajímatelné plochy.
 • Developerská činnost zaznamenala vysoký výkon s podílem reálné hodnoty na zisku ve výši 15,9 milionů EUR.
 • V průběhu finančního období let 2004 až 2009 se portfolio nemovitostí (v m²) zvýšilo při složené roční míře růstu (CAGR) o 136 %.
 • Míra obsazenosti portfolia v České republice na konci prosince 2009 byla 94,4% ve srovnání s 95 % k 31. prosinci 2008.
 • Provozní výsledek hospodaření za období se zvýšil o 110,2 % na 17,8 milionů EUR ve srovnání s 8,5 miliony EUR k 31. prosinci 2008.
 • K 31. prosinci 2009 se výnosy z uzavřených nájemních a budoucích nájemních smluv po přepočtu na rok zvýšily na 29,2 milionů EUR. V roce 2009 celkový počet nově uzavřených nájemních smluv po přepočtu na rok přesáhl 6,6 milionů EUR, z čehož 5,5 milionů EUR souviselo s novou pronajímatelnou plochou a 1,1 milionu EUR s prodloužením stávajících smluv nebo smluv, které nahrazují stávající smlouvy.
 • V roce 2009 společnost VGP podepsala celkem devět nových nájemních smluv mimo území České republiky představujících 40 250 m² pronajímatelné plochy. Zároveň VGP pokračovala ve vysokém výkonu na českém domácím trhu, na kterém v roce 2009 získala 37% podíl z celkového developerského trhu industriálního segmentu a 43 %1 podíl na pražském trhu.
 • Výsledkem přecenění finančních nástrojů u úrokových derivátů určených k obchodování byla nerealizovaná ztráta ve výši 1,0 milionu EUR k 31. prosinci 2009 oproti nerealizované ztrátě ve výši 3,5 milionů EUR k 31. prosinci 2008.
 • Čisté ocenění portfolia nemovitostí k 31. prosinci 2009 zahrnuje nerealizovaný zisk ve výši 15,9 milionů EUR z dokončených projektů v průběhu roku a projektů ve výstavbě, tzn. developerskou činnost, a nerealizovanou ztrátu ve výši 22,6 milionů EUR ze stávajícího portfolia k 31. prosinci 2008 („historické portfolio").
 • Přes výše uvedený nepříznivý vliv přecenění úrokových derivátů a historického portfolia dokázala společnost VGP přeměnit svou čistou ztrátu ve výši 11,7 milionů EUR k 30. červnu 2009 na čistý zisk ve výši 1,2 milionu EUR za celý rok 2009.
 • Zadluženost aktiv[1] k 31. prosinci 2009 byla 40,7 % ve srovnání s 39,0 % na konci prosince 2008.

 

[1] Ačkoli VGP NV nepatří mezi společnosti typu Sicafi (uzavřená realitní investiční společnost), zadluženost aktiv je pro účely porovnání vypočtena podle směrnice Sicafi, tedy jako finanční a ostatní dluhy/celková aktiva, přičemž finanční dluhy nezahrnují půjčky akcionářů. Pokud by půjčky akcionářů byly zahrnuty, pákový efekt by byl 57,4 % k 31. prosinci 2009 a 53,8 % k 31. prosinci 2008.

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy