RM-SYSTÉM»Události»Aktualizované informace o výkupu zbývajících akcí společnosti Zentiva N.V.

Aktualizované informace o výkupu zbývajících akcí společnosti Zentiva N.V.

05.03.2010 09:38
Po ukončení veřejné nabídky dokončené 11. března 2009, společnost Sanofi-Aventis Europe, která nyní drží více než 99% podíl na základním kapitálu společnosti Zentiva N.V., zahájila proces výkupu účastnických cenných papírů v Nizozemsku s cílem získání zbývajících akcií společnosti Zentiva N.V. prostřednictvím povinného prodeje.

Cena za tento prodej navržená společností Sanofi-Aventis Europe soudu byla 1 150 Kč za akcii, což je stejná cena zaplacena ve veřejné nabídce firmy Sanofi-Aventis Europe za akcie společnosti Zentiva N.V. v roce 2009. Soud vyslovil své rozhodnutí dne 23. února 2010 a nařídil minoritním akcionářům převést své akcie na společnost Sanofi-Aventis Europe. Soud stanovil cenu dne 23. února 2010 jako ekvivalent v eurech částky 1 150 Kč za akcii. Pro více informací klikněte na odkazy níže. Více informací o předávání řízení (jak je uvedeno v oznámení níže) bude k dispozici v nejbližší době.

 

OZNÁMENÍ

Sanofi-Aventis Europe S.A.S., právnická osoba založená dle francouzského práva, se sídlem v Paříži, Francie („Sanofi-Aventis") oznamuje, že na její žádost vydal dne 23. února 2010 Odvolací soud v Amsterdamu (obchodní rejstřík) rozhodnutí z moci úřední týkající se ostatních držitelů kmenových akcií („Menšinoví Akcionáři") akciové společnosti Zentiva N.V., se sídlem Fred. Roeskestraat 123, 1HG, 1076 EE Amsterdam („Zentiva"), které bylo zveřejněno (mimo jiné) oznámením soudního zřízence M.O. de Boer dne 3. března 2010; v tomto rozhodnutí byli Menšinoví Akcionáři vyzváni, aby převedli své kmenové akcie na základním kapitálu společnosti Zentiva („kmenové akcie") na základě čl. 2:92a Burgerlijk Wetboek (nizozemský občanský zákoník) na Sanofi-Aventis.

Oznámení stanoví, že obchodní rejstřík stanovil cenu všech převáděných kmenových akcií ke dni 23. února 2010 na ekvivalent částky CZK 1.150,- v EUR za jednu akcii, což odpovídá částce EUR 44,57 při použití směnného kurzu ke dni 23. února 2010 (1 EUR = CZK 25,805) publikovaného na webové stránce Evropské centrální banky, a stanovilo, že (i) cena se zvyšuje o zákonný úrok od 23. února 2010 do dne převodu nebo dne konsignace (viz níže) a (ii) jakékoliv výplaty na každou kmenovou akcii, které se uskuteční ve výše uvedeném období, budou považovány za částečnou úhradu kupní ceny s úrokem. Dále se všichni menšinoví akcionáři vyzývají, aby buď prostřednictvím své banky nebo svého obchodníka s cennými papíry dobrovolně převedli své kmenové akcie bez jakýchkoliv zatížení na společnost Sanofi-Aventis, prostřednictvím její banky ING Bank N.V., EGSP č. 29710, podúčet 2024705007, a to do 18. března 2010 do 10:00 hod ráno, na základě čehož Sanofi-Aventis zaplatí cenu s úrokem příslušnému Menšinovému Akcionáři. Náklady účtované bankou, obchodníkem s cennými papíry nebo jiné náklady se nehradí.

Cena s úrokem za každou kmenovou akcii, která nebude takto převedena na společnost sanofi-aventis, bude uložena do úschovy v souladu s čl. 2:92a odst. (8) nizozemského občanského zákoníku. Následně Sanofi- Aventis požádá o použití „Euroclear Nederland Consignatiekasprocedure betreffende de uitkoop van minderheidsaandeelhouders" (Konsignační řízení organizace Euroclear Nederland pro výkup menšinových akcionářů) stanovené v oběžníku Euroclear Nederland Circulaire č. 1834. Při použití tohoto postupu zajistíorganizace Euroclear Nederland společně se svými přidruženými institucemi úhradu ceny s úroky.

Kopie soudního oznámení a rozsudku odvolacího soudu je možno získat u pana J. van der Beek, De Braun Clackstone Westbroek N.V., Claude Debussylaan 80, 1082 MD Amsterdam.


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy