RM-SYSTÉM»Události»Provozní zisk České spořitelny za rok 2009 vzrostl o téměř 15 % na 26,62 mld. Kč

Provozní zisk České spořitelny za rok 2009 vzrostl o téměř 15 % na 26,62 mld. Kč

02.03.2010 09:11
Provozní zisk České spořitelny za rok 2009 vzrostl o téměř 15 % na 26,62 mld. Kč (IFRS), konsolidovaný čistý zisk se zvýšil o takřka 6 % na 12,02 mld. Kč

Česká spořitelna vykázala ke 31. prosinci 2009 neauditovaný konsolidovaný čistý zisk počítaný podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS) ve výši 12,02 mld. Kč, což představuje meziroční zvýšení o 5,9 %1. Provozní zisk, který udává sílu a obchodní úspěchy banky, se meziročně zvýšil o 15 %, na 26,62 mld. Kč.

 

„Tento výsledek je možný pouze díky důvěře klientů na jedné straně a tvrdé práci našich zaměstnanců na straně druhé. Potvrzuje naši finanční sílu a stabilitu. Kromě vynikajícího provozního zisku jsme hrdí také na to, že index spokojenosti zákazníků se vrátil na úroveň před krizí," uvedl Gernot Mittendorfer, generální ředitel a předseda představenstva České spořitelny.

 

Hlavní body z výsledků za rok 2009

Konsolidované, neauditované údaje ke 31. prosinci 2009, počítané podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS). Srovnání s výsledky ke 31. prosinci 2008, pokud není uvedeno jinak. Data roku 2008 jsou očištěna o jednorázový vliv z prodeje Pojišťovny ČS:

 • Provozní zisk vzrostl o 14,9 % na 26,62 mld. Kč, z 23,17 mld. Kč.
 • Čistý zisk se zvýšil o 5,9 % na 12,02 mld. Kč z 11,35 mld. Kč1 (po započtení prodeje pojišťovacích činností v roce 2008 klesl čistý zisk o 24 %).
 • Zisk před zdaněním se zvýšil o 7,8 % na 15,18 mld. Kč ze 14,08 mld. Kč.
 • Čistý úrokový výnos narostl o 2,6 % na 30,99 mld. Kč z 30,22 mld. Kč.
 • Všeobecné správní (provozní) náklady poklesly o 1,4 % na 19,27 mld. Kč z 19,54 mld. Kč.
 • Bilanční suma se meziročně snížila o 0,8 % na 855,14 mld. Kč z 862,23 mld. Kč.
 • Klientské úvěry se zvýšily o 1,7 % na 469,19 mld. Kč z 461,42 mld. Kč.
 • Retailové úvěry (pouze ČS) vzrostly o 5,3 % na259,57 mld. Kč z 246,60 mld. Kč.
 • Závazky ke klientům se meziročně mírně zvýšily o 0,2 % na647,53 mld. Kč z 645,95 mld. Kč.
 • Čistá úroková marže vztažená k průměrným úročeným aktivům se zvýšila na 4,20 % ze 4,07 %.
 • Návratnost kapitálu (ROE) se mírně zvýšila na 19,3 % z 19,2 % (po započtení prodeje pojišťovacích činností v roce 2008 se snížila z 26,3 %).
 • Výnosnost aktiv (ROA) se mírně zvýšila na 1,4 % z 1,3 % (po započtení prodeje pojišťovacích činností v roce 2008 poklesla z 1,8 %).
 • Poměr nákladů a výnosů (Cost/Income Ratio) se meziročně zlepšil na 42,0 % z 45,8 %.
 • Poměr klientských úvěrů ke klientským vkladům se zvýšil na72,5 % ze 71,4 %.
 • Kapitálová přiměřenost v souladu s BASEL II (pouze ČS, podle ČNB) se zvýšila na 12,3 % z 10,31 %.
 • Index spokojenosti zákazníků v roce 2009 vzrostl navzdory náročným podmínkám na trhu, a to na 76,5 z 73,8 v roce 2008.

 

1Porovnání je očištěno o jednorázový vliv z prodeje Pojišťovny ČS a z ukončované pojišťovací činnosti ve výši 4,46 mld. Kč zahrnutých v roce 2008.

 

 

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.