RM-SYSTÉM»Události»Spořitelna zvýšila zisk, ale přibylo i špatných úvěrů

Spořitelna zvýšila zisk, ale přibylo i špatných úvěrů

01.03.2010 09:03
Na 8 miliard korun přišly loni ČS odpisy a rezervy na špatné půjčky, mateřská erste Bank měla nejvyšší provozní zisk v historii skupiny

Dvanáct miliard korun, takový byl čistý zisk České spořitelny za loňský rok. Největší tuzemská banka pro drobné klienty dokázala i v recesi zvýšit svůj provozní zisk meziročně o 15 procent na více než 26 miliard korun.

„Tento výsledek potvrzuje naši finanční sílu a stabilitu. Ukazuje to, že pokračujeme v úvěrových aktivitách a podporujeme českou ekonomiku," komentoval hospodaření šéf České spořitelny Gernot Mittendorfer.

Výsledky spořitelny jsou trendově podobné jako u jejích dvou největších konkurentů - ČSOB a Komerční banky. Přestože byla ekonomika v recesi, velké banky nahradily výpadky příjmů z úvěrů firmám růstem výnosů z půjček drobným klientům, zvýšením úrokových marží a ziskem z obchodních operací. Mohly se také opírat o vysoké příjmy z bankovních poplatků. Současně banky pokračovaly ve snižování nákladů. Jejich provozní zisky však významně snížilo zhoršování stavu ekonomiky a nárůst objemu nesplácených půjček.

Samotná spořitelna zvýšila loni čisté úrokové výnosy z úvěrových obchodů o 2,6 procenta na 30,99 miliardy korun. Přes krizi udržela i mírný růst celkového objemu úvěrů. Ten táhly hlavně spotřebitelské půjčky a úvěry malým firmám. Meziročně jich Česká spořitelna poskytla o 9 procent více. Pětiprocentní nárůst zaznamenalo portfolio hypoték. Naopak úvěry velkým firmám kvůli omezení jejich aktivit meziročně klesly o dvě procenta.

Loňskému výdělku spořitelny napomohl čistý zisk z obchodů na finančních trzích, který se meziročně zvedl o více než 130 procent na 3,5 miliardy korun. Zároveň banka snížila provozní náklady o 1,4 procenta na 19,27 miliardy korun. Naopak z provozního zisku spořitelna ukrojila na rezervy na nesplácené půjčky více než její konkurenti. Loni do nich nalila 8,62 miliardy korun, tedy skoro dvaapůlkrát více než v roce 2008. Komerční banka loni vytvořila opravné položky na nesplácené půjčky ve výši 5,42 miliardy korun, což je meziročně o 83 procent víc. UČSOB stouply ztráty ze znehodnocení o 72 procent na 6,5 miliardy.

Dařilo se také mateřské skupině České spořitelny, rakouské Erste Bank. Ta loni zvýšila čistý zisk o 5,1 procenta na 903,4 milionu eur (23,5 miliardy korun) a provozní zisk o 25,8 procenta na 3,771 miliardy eur (98 miliard korun). Jde o nejvyšší provozní zisk v historii skupiny.
„Země střední a východní Evropy jsou - navzdory slabinám státních institucí - o mnoho odolnější vůči krizím, než mnozí předpokládali. Stabilní marže, mírný nárůst poptávky po úvěrech a růst klientských vkladů, především v oblasti retailového obchodu, činí země tohoto regionu pro Erste Group atraktivními i v období hospodářské krize," řekl šéf Erste Andreas Treichl.

 


 

Rezervy bank vytvářené na riziková aktiva, zejména na špatné úvěry, dosáhly v posledním čtvrtletí roku 2009 svého vrcholu. objem špatných úvěrů od České republiky až po rumunsko by měl od poloviny roku 2010 klesat spolu se zotavováním klíčových trhů. aNdreas treIchl, šéf Erste Group Bank.

 

Loňské hospodářské výsledky České spořitelny a mateřské erste Group Bank (všechny údaje s výjimkou návrhu dividend jsou v miliardách kč, v závorce je vždy uvedena meziroční změna v %.

 

* čistý zisk čs je očištěn od jednorázového vlivu prodeje Pojišťovny čs ve výši 4,46 miliardy korun zahrnutého v roce 2008. ** návrh je na úrovni předchozích let s výjimkou dividendy za rok 2008. na výplatu dividendy půjde ze zisku zhruba 4,6 miliardy korun, zbytek si banka ponechá na posílení své kapitálové pozice pro případ zhoršení situace. loni čs vyplatila formou dividend celý čistý zisk za rok 2008 ve výši 15,8 miliardy korun; na jednu akcii to bylo zhruba 102 korun před zdaněním.

Zdroj: ČESká SpořiTElnA, ErSTE BAnk, BloomBErg

 

1.3.2010, Olga Skalková, Hospodářské noviny

 


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.