RM-SYSTÉM»Události»Telefónica O2 Czech Republic - Finanční výsledky za rok 2009

Telefónica O2 Czech Republic - Finanční výsledky za rok 2009

25.02.2010 15:02
Telefónica O2 Czech Republic, a.s. oznamuje své auditované konsolidované finanční výsledky za rok 2009, připravené v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS). Zahrnuty jsou také výsledky společností Telefónica O2 Slovakia, Telefónica O2 Business Solutions a dalších menších dceřiných společností.

Přehled nejdůležitějších výsledků

  • Ve čtvrtém čtvrtletí 2009 zaznamenala Telefónica O2 Czech Republic nárůst počtu zákazníků služeb založených na vysokorychlostním internetu a smluvních zákazníků v mobilním segmentu.
  • Počet mobilních zákazníků se ve čtvrtém čtvrtletí 2009 zvýšil o 22 tisíc, z toho počet smluvních zákazníků vzrostl o 68 tisíc. Celkový počet mobilních zákazníků tak v roce 2009 stoupl meziročně o 3 %,
  • Počet maloobchodních přípojek ADSL vzrostl v roce 2009 meziročně o 17 % na 677 tisíc, ve čtvrtém čtvrtletí 2009 se jejich počet zvýšil o 26 tisíc.
  • Ve čtvrtém čtvrtletí 2009 zaznamenala Telefónica O2 Slovakia nárůst počtu svýchzákazníků a zlepšila své finanční výsledky.
  • Konsolidované výnosy poklesly v roce 2009 meziročně o 7,3 % a byly ovlivněny zhoršenýmmakroekonomickým prostředím, nižšími výnosy z univerzální služby a snížením mobilních terminačních poplatků. Konsolidovaný provozní zisk před odpisy a amortizací (OIBDA) poklesl meziročně o 4,4 %.
  • Výsledkem aktivit zaměřených na snižování nákladů a vlivu jednorázových položek byl meziroční nárůst OIBDA marže1 v roce 2009 o 1,7 p.b.
  • Čistý konsolidovaný zisk vzrostl v roce 2009 meziročně o 0,3 % na 11 666 mil. Kč.
  • Společnost splnila své celoroční cíle2 pro rok 2009 na úrovni provozního zisku OIBDA a hotovostních toků z provozní činnosti.

 

Odhad pro rok 20103

Konsolidovaný provozní zisk OIBDA4: pokles o 5 % až 9 % a konsolidované investice ve výši zhruba 6 mld. Kč.

Dividenda za rok 2009

Představenstvo společnosti schválilo návrh na výplatu dividendy ve výši 40 Kč na akcii, který bude předložen valné hromadě.

1 Bez zahnrnutí snížení hodnoty majetku a poplatku za používání značky, za předpokladu konstantního kurzu.

2 Pokles provozního zisku OIBDA o 4 % až 0 %. Pro účely odhadu pro rok 2009, OIBDA v roce2009 nezahrnuje snížení hodnoty majetku a poplatek za používání značky a to ve výši 23 milKč, respektive 754 mil. Kč. Pro účely srovnání jsou tyto položky registrované v roce 2008 rovněž odečteny z vykazovaných výsledků (OIBDA v roce 2008 nezahrnuje snížení hodnoty majetku ve výši 86 mil. Kč a poplatek za používání značky ve výši 626 mil. Kč). Hotovostní toky zprovozní činnosti (OIBDA minus investice) růst o +2% až +5%. Odhad pro rok 2009 předpokládal konstantní kurz roku 2008.

3 Odhad pro rok 2010 nepředpokládá změny v konsolidačním celku a předpokládá konstantní kurz roku 2009.

4 Pro účely odhadu pro rok 2010, OIBDA nezahrnuje poplatek za používání značky (754 mil. Kč v roce 2009). Dále OIBDA v roce 2009 nezahrnuje jednorázové operace (vypořádání se společností T-Mobile, univerzální službu a zisk z prodeje nemovitostí) v celkové hodnotě 1 548 mil. Kč.

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy