RM-SYSTÉM»Události»Informace z mimořádné valné hromady společnosti ENERGOAQUA, konané 12.02.2010

Informace z mimořádné valné hromady společnosti ENERGOAQUA, konané 12.02.2010

15.02.2010 12:37
Emitent: ENERGOAQUA, a.s., ul. 1. máje 823, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 15503461

Mimořádná valná hromada akcionářů v souladu s bodem 4 oznámeného pořadu jednání udělila souhlas s uzavřením smlouvy o půjčce peněžních prostředků podle § 657 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, kde osobou věřitele (půjčujícím) je společnost ENERGOAQUA, a.s. a dlužníkem (půjčujícím si) je společnost PROSPERITA holding, a.s., přičemž výše půjčky činí částku ve výši 50.000.000,- Kč.

 

Současně oznamujeme, že nebylo provedeno odvolání a volba členů představenstva společnosti dle bodu 3 oznámeného pořadu jednání.


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy