RM-SYSTÉM»Události»Farmaceutické firmy SVE na cestě získat v roce 2010 zpět důvěru investorů

Farmaceutické firmy SVE na cestě získat v roce 2010 zpět důvěru investorů

10.02.2010 11:01
Poté, co na ně v roce 2009 investoři zanevřeli, mají akcie farmaceutických společností ze SVE nakročeno k tomu, aby získaly zpět svou přitažlivost jako defenzivní tituly * Farmaceutické společnosti SVE jsou i nadále připraveny vykazovat solidní obchodní výsledky, i když tempo růstu bude nižší než byla jeho úroveň před krizí * Nejatraktivnějšími tituly jsou Richter a Egis, slibná je i nízká cena akcií společnosti Krka

Pozvolný návrat chuti investorů riskovat hrál v roce 2009 obecně ve prospěch trhů SVE. Po předchozím období podprůměrné výkonnosti se region zotavoval především v druhé polovině roku, a to díky přílivu financí zaznamenanému fondy investujícími na rozvíjejících se akciových trzích, který se odrazil i v růstu objemu obchodů. Pro akcie farmaceutických společností SVE (stejně jako pro jiné defenzivní tituly) představovala klesající riziková averse špatné zprávy. Jejich tempo zaostávalo za dynamikou bankovních a realitních titulů a akcií podniků z cyklických odvětví, a to dokonce tak, že se ve čtvrtém čtvrtletí roku 2009 propadly do ztrát.

 

"Ve výhledu bude jejich defenzivní charakter hrát ve prospěch akcií farmaceutických společností SVE i proti nim. V prvním čtvrtletí roku 2010 se očekává sentiment ve prospěch cyklických odvětví, přičemž investice do farmaceutických titulů budou stát stranou. Ovšem vzhledem k tomu, že hospodářské podmínky zůstávají křehké a do obchodních výsledků podniků z cyklických odvětví se bude stale promítat dopad ekonomického zpomalení, můžeme být později v tomto roce svědky návratu investorů k defenzivním titulům. Věříme, že mezi žádanými tituly by pak neměly chybět podniky z oboru zdravotnictví - a zejména hráči na poli generik," vysvětluje Vladimíra Urbánková, analytička farmaceutického sektoru v Erste Group.

 

Výhled je poměrně povzbudivý: Farmaceutické společnosti SVE mohou očekávat obnovení růstu na všech velkých regionálních trzích, včetně těch, které byly v loňském roce zasaženy nejhůře, jako je Ukrajina. S posilujícím rublem a oživením cen ropy v zádech se do hry vrací klíčový ruský trh, což je pro farmaceutické společnosti SVE další podpůrný signál. Vývoji cen napomůže i nízká komparativní báze, a to především v první polovině roku 2010. V nadcházejících letech by mělo farmaceutické trhy CVE podpořit také obnovení celkové přitažlivosti regionu ve spojení s demografickými faktory (např. stárnoucí populace), rostoucím povědomí v oblasti péče o zdraví a neustálý přísun moderních léků na trh. I když budoucí ekonomický růst zajistí i více zdrojů pro zdravotní péči, není pravděpodobné, že by se změnil opatrný přístup poskytovatelů zdravotní péče v oblasti nákladů. To bude zase vyvíjet tlak na politiku úhrady léků směrem k vyšší nákladové efektivitě. To na jednu stranu hovoří ve prospěch výrobců generik. Na druhou stranu se ale dále zvýší tlak na jejich cenovou konkurenceschopnost.

 

Analytikové Erste Group jsou přesvědčeni o tom, že přední farmaceutické společnosti SVE mají nakročeno k tomu, aby vykázaly solidní obchodní výsledky, i když - v důsledku restriktivních opatření v oblasti úhrady léků - může být jejich tempo o něco nižší než v době před krizí. Dále budou v roce 2010 farmaceutické společnosti, představující bezpečný přístav v dobách turbulencí a nejistoty, nepochybně i nadále ovlivňovány měnícím se sentimentem mezi investory (kromě svých obchodních výsledků). Avšak vzhledem k jejich současným cenám akcií hluboko pod dřívějšími hodnotami si farmaceutické společnosti CVE udržují svou dlouhodobou atraktivitu.

 

Přiložený dokument ke staženíRM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy