RM-SYSTÉM»Události»Odhad vybraných provozních údajů skupiny Unipetrol za čtvrté čtvrtletí roku 2009

Odhad vybraných provozních údajů skupiny Unipetrol za čtvrté čtvrtletí roku 2009

03.02.2010 10:24
Představenstvo společnosti Unipetrol oznamuje svůj odhad vybraných finančních a provozních ukazatelů skupiny Unipetrol za čtvrté čtvrtletí roku 2009.

Komentář představenstva k předběžným provozním a makroekonomickým údajům za čtvrté čtvrtletí 2009:

Ceny ropy pokračovaly v růstu i ve čtvrtém čtvrtletí 2009, kdy průměrná cena ropy vzrostla mezičtvrtletně o 10 % a byla přibližně o jednu třetinu nad úrovní, kterou bylo možné pozorovat ve stejném období v minulém roce. Rozdíl v ceně ropy Brent a Ural zaznamenal mírné zlepšení a rozšířil se téměř na 0,7 dolaru za barel, což je ale pořád podstatně méně než je historický průměr. Rafinérské marže zůstaly utlumené a petrochemické umazaly část svých zisků z předešlého čtvrtletí. Česká koruna mezičtvrtletně posilovala vůči dolaru a oslabovala vůči euru, což víc než kompenzovalo v korunovém vyjádření negativní efekt posilování vůči dolaru.

Rafinérie

Hlavní faktory, které ovlivnily mezičtvrtletně výkonnost tohoto segmentu ve čtvrtém čtvrtletí 2009, byly: 6% pokles objemu zpracované ropy (negativní), rozšiřování rozdílu mezi cenou ropy Brent a Ural o 51 % (pozitivní), o 2 % silnější kurz české koruny vůči dolaru (negativní), pořád nízká rafinérská marže s neustále nepříznivou situací především u středně těžkých produktů (negativní), efekt zásob (pozitivní), soustavné snižování nákladů (pozitivní) a nižší poptávka po palivech z důvodu sezónnosti (negativní).


Petrochemie

Hlavní faktory, které ovlivnily mezičtvrtletně výkonnost petrochemického segmentu ve čtvrtém čtvrtletí 2009, byly: nižší poptávka o 4 % (negativní) s tím, že poptávka po polyolefinech částečně kompenzovala slabší poptávku po olefinech, snížení výkonu etylénové jednotky v průběhu dvou měsíců z důvodu externích i interních faktorů (negativní), soustavné snižování nákladů (pozitivní), klesající marže jak u olefinů, tak i polyolefinů především z důvodu rostoucí ceny vstupních surovin (negativní) a prodej nevyužitých CO2 povolenek v roce 2009 (pozitivní).


Maloobchodní prodej

Hlavní faktory, které ovlivnily výkonnost maloobchodního segmentu ve čtvrtém čtvrtletí 2009, byly: jednotkové marže zůstaly relativně beze změny na nadprůměrných úrovních dosažených ke konci předcházejícího čtvrtletí (neutrální), o 9 % nižší poptávka z důvodu sezónnosti (negativní), statistiky naznačují zlepšení v tranzitní dopravě (pozitivní) a soustavné snižování nákladů (pozitivní).

Efekt zásob a efekt směnných kurzů

Pohyb cen ropy a jejich derivátů v průběhu čtvrtého čtvrtletí 2009 měl pozitivní vliv na výsledek skupiny Unipetrol v rafinérském segmentu a negativní vliv na výsledek skupiny Unipetrol v petrochemickém segmentu.
Vývoj směnných kurzů, především pozitivní vývoj kurzu eura vůči dolaru ve čtvrtém čtvrtletí 2009, pozitivně ovlivnil výsledek skupiny Unipetrol.

Jednorázové vlivy

Z důvodu prodeje nevyužitých CO2 povolenek pro rok 2009 ve čtvrtém čtvrtletí 2009 očekáváme zaúčtování materiálně pozitivního vlivu na úrovni EBIT ve výši přibližně +300 milionů korun.

Odhad představenstva na úroveň provozního zisku

Představenstvo Unipetrolu odhaduje, že vykázaný EBIT skupiny Unipetrol bude za čtvrté čtvrtletí 2009 pravděpodobně záporný a lepší než EBIT vykázaný skupinou Unipetrol za čtvrté čtvrtletí 2008, ale horší než za třetí čtvrtletí 2009.

Finanční údaje uvedené v této zprávě jsou odhady a jejich hodnoty se mohou lišit od hodnot, jež budou zveřejněny dne 25. února 2010 v konsolidované účetní závěrce a/nebo prezentaci společnosti Unipetrol za čtvrté čtvrtletí roku 2009.

V Praze, 2. února 2010

Představenstvo společnosti Unipetrol
a
Oddělení vztahů s investory
Unipetrol, a.s.
Na Pankráci 127, 140 00 Praha 4
Tel.: +420 225 001 417
E-mail: ir@unipetrol.cz
www.unipetrol.cz

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.