RM-SYSTÉM»Události»Struktura akcionářů ČEZ podle podílu na základním kapitálu k 31.12.2009

Struktura akcionářů ČEZ podle podílu na základním kapitálu k 31.12.2009

14.01.2010 12:07

MF ČR 69,369 %

Ostatní právnické osoby 4,427 %
tuzemci 3,140 %
cizozemci 1,287 %

Fyzické osoby 5,416 %
tuzemci 5,263 %
cizozemci 0,153 %

Správci 20,788 %

Jediným akcionářem s podílem nad 5 % základního kapitálu ČEZ, a. s., je Ministerstvo
financí ČR.


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy