RM-SYSTÉM»Události»Konsolidované neauditované finanční výsledky za prvních devět měsíců roku 2009

Konsolidované neauditované finanční výsledky za prvních devět měsíců roku 2009

01.12.2009 10:32
PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za prvních devět měsíců roku 2009 končících 30. září 2009, připravené v souladu s mezinárodními standardy finančního výkaznictví (IFRS).

„Za prvních devět měsíců tohoto roku jsme vykázali ukazatel EBITDA ve výši 30,8 milionu EUR, což je o 1,1 % více nežli ve stejném období roku loňského. Opětovně jsme tak prokázali schopnost dosahovat velmi dobrých hospodářských výsledků i v době náročné ekonomické situace ve světě. Ve 3. čtvrtletí tohoto roku jsme se navíc museli vypořádat s poměrně razantním nárůstem cen vstupních surovin, jenž měl dopad na provozní hospodaření. Díky lepší výrobní výkonnosti, silným prodejním výsledkům a optimalizačním opatřením se nám podařilo tento dopad minimalizovat a dosáhnout stejné výše ukazatele EBITDA jako ve 2. čtvrtletí tohoto roku. Věříme, že se nám podaří udržet stejnou provozní výkonnost i po zbytek roku a naplníme tak plánované hospodářské výsledky. Pozitivně hodnotíme i tu skutečnost, že i přes vyplacení dividendy ve výši 8,3 milionu EUR úroveň čistého dluhu zůstala na téměř stejné úrovni jako na konci 2. čtvrtletí letošního roku," řekl František Řezáč, člen představenstva PEGAS NONWOVENS SA a generální ředitel PEGAS NONWOVENS s.r.o.

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy