RM-SYSTÉM»Události»Některé závěry mimořádné valné hromady UNIPETROL. a.s., konané 10.12.2009

Některé závěry mimořádné valné hromady UNIPETROL. a.s., konané 10.12.2009

11.12.2009 11:26

Rozhodnutí o změně stanov společnosti

Mimořádná valná hromada společnosti UNIPETROL, a.s. (dále jen „Společnost") konaná dne 10. prosince 2009 rozhodla v rámci bodu 4 pořadu jednání o změně stanov Společnosti.

 

Změny ve složení dozorčí rady společnosti

Mimořádná valná hromada společnosti UNIPETROL, a.s. (dále jen „Společnost") konaná dne 10. prosince 2009 zvolila v rámci bodu 8 pořadu jednání následující osoby do funkce člena dozorčí rady Společnosti:

pana Rafała Sekułu.

 

Aktuální složení dozorčí rady Společnosti je následující:

pan Dariusz Jacek Krawiec, předseda
pan Ivan Kočárník, místopředseda
pan Sławomir Robert Jędrzejczyk, místopředseda
pan Andrzej Jerzy Kozłowski,
pan Piotr Kearney,
pan Krystian Pater,
pan Zdeněk Černý,
pan Bogdan Dzudzewicz, a
pan Rafał Sekula.

 

Životopis nového člena dozorčí rady

Profesní životopis pana Rafała Sekuły:
V září 2009 se připojil k PKN ORLEN, SA jako výkonný ředitel lidských zdrojů
2006 - 8/2009 ředitel lidských zdrojů, TP Emitel (provozovatel radiokomunikační a TV sítě)
2002 - 2006 vedoucí oddělení péče o zaměstnance, TP Emitel
2000 - 2002 specialista v oddělení péče o zaměstnance, TP Emitel
1997 - 2000 oddělení organizace a řízení, Telekomunikacja Polska SA

 

Jmenování výboru pro Audit

Mimořádná valná hromada společnosti UNIPETROL, a.s. (dále jen „Společnost") konaná dne 10. prosince 2009 jmenovala v rámci bodu 5 pořadu jednání následující členy Výboru pro audit:

pana Ivana Kočárníka,
pana Sławomira Roberta Jędrzejczyka,
pana Piotra Kearnyho, a
pan Iaina Haggise (nezávislý člen).

 

Výbor pro audit ("VA") je orgánem Společnosti, který v souladu se zákonem o auditorech vykonává zejména následující činnosti: sleduje postup sestavování účetní závěrky, hodnotí účinnost vnitřní kontroly Společnosti, sleduje proces povinného auditu účetní závěrky, posuzuje nezávislost statutárního auditora a také doporučuje auditora k ověření účetní závěrky Společnosti. VA se skládá ze čtyř členů, kteří jsou jmenováni valnou hromadou společnosti, s funkčním obdobím na tři roky.

 

Životopisy nových členů VA

Profesní životopis pana Ivana Kočárníka:
Místopředseda dozorčí rady společnosti UNIPETROL, a.s.
Funkce:
2007 - 2009 předseda dozorčí rady společnosti České aerolinie
1984 - 2000 šéfredaktor časopisu Finance a úvěr, člen vědecké rady VŠE Praha
2000 - 2007 předseda dozorčí rady České pojišťovny
1997 - 2000 předseda představenstva České pojišťovny
1996 - 1998 poslanec PČR
06/1992-12/1992 poslanec SN FS
od 1991 člen, posléze jeden z vedoucích představitelů ODS

Profesní kariéra:
1992 - 1997 místopředseda vlády a ministr financí ČR
1990 - 1992 náměstek ministra financí ČSFR
1985 - 1990 ředitel výzkumného odboru federálního ministerstva financí
1975 - 1985 VŠE v Praze
1966 - 1974 Výzkumný ústav finanční a úvěrové soustavy

 

Profesní životopis pana Sławomira Roberta Jędrzejczyka:
Místopředseda dozorčí rady společnosti UNIPETROL, a.s.
V současné době člen představenstva PKN Orlen, zodpovědný za finance.
2005 - 2008 Telekomunikacja Polska Group - předseda představenstva a generální ředitel
2002 - 2003 ORFE Group - finanční ředitel, člen představenstva Cefarm Slaski (dceřiné společnosti ORFE)
1997 - 2002 Impexmetal - člen představenstva a finanční ředitel, předseda a člen dozorčí rady dceřiných společností v Polsku, v Evropě, Singapuru a USA

 

Profesní životopis pana Piotra Kearnyho:
Člen dozorčí rady společnosti UNIPETROL, a.s.
V současnosti působí v PKN Orlen jako ředitel oddělení fůzí a akvizicí.
Od roku 2007 je v PKN Orlen výkonným ředitelem pro strategii a rozvoj, je zodpovědný za koordinaci strategií společností skupiny PKN Orlen. Zasedá v dozorčích radách Orlen Upstream, Orlen Deutschland, Rafineria Trzebinia a IKS SOLINO.
V PKN Orlen je od roku 2000. Nastoupil do pozice zástupce ředitele úseku kapitálových investic, později zastával funkci ředitele úseku strategie.
Před zaměstnáním v PKN Orlen pracoval ve společnosti Nafta Polska, nejprve jako poradce úseku finanční politiky, později ve funkci zástupce ředitele úseku restrukturalizace a privatizace

 

Profesní životopis pana Iaina Haggise (nezávislý člen):
V minulosti ani v současnosti nepůsobil ve skupině Unipetrol ani ve skupině PKN Orlen a současně nepůsobil ani jako jejich auditor. Kromě níže uvedených pozicí na plný úvazek byl pan Haggis od roku 2001 do 2007 členem Rady (řídící orgán) Institutu manažerského účetnictví (CIMA) - člen Mezinárodní federace účetních a sloužil v různých výborech a komisích CIMA.
2009 - současnost člen dozorčí rady, Meritum Bank, Gdańsk, Polsko,
2007 - současnost finanční ředitel (CFO) zodpovědný za tvorbu finančních výkazů a výroční audit, Innova Capital, Varšava (vedoucí středoevropská společnost soukromého kapitálu - „private equity firm")
2005 - 2007 ředitel podnikových financí mimo jiné zodpovědný i za kontakt s auditory a objasnění některých účetních otázek spojených s divesticemi větších aktiv a hedgingem, Skupina TP, Varšava (vedoucí telekomunikační společnost v Polsku)
2002 - 2005 provozní a výkonný ředitel zodpovědný za tvorbu finančních výkazů a audit, Skupina Radio Plus S.A., Varšava (síť komerčních regionálních rádií)
1999 - 2002 finanční ředitel zodpovědný za tvorbu finančních výkazů, audit a implementaci nového účetního systému, De Lage Landen Leasing Polska, Varšava (dceřiná společnost holandské banky Rabobank, zaměřená na poskytování leasingu)
1994 - 1999 finanční a provozní ředitel zodpovědný za proces auditu Národního investičního fondu a jeho podílů, PTP - Kleinwort Benson, Varšava (společnost založená za účelem řízení jednoho z národních investičních fondů během polské privatizace)
1991 - 1994 finanční ředitel zodpovědný za vytvoření a implementaci účetního a informačního systému, výroční audit a vztahy s auditory, GVG Gmbh, Langenhagen, Německo (společnost poskytující cateringové, čistící, úklidové a bezpečnostní služby)
1989 - 1991 regionální finanční kontrolér zodpovědný za vytvoření a implementaci účetního a informačního systému, tvorbu finančních výkazů a audit společnosti, Halifax Property Services, Bracknell, Velká Británie (realitní společnost)

1984 - 1989 Specialista pro manažérské účetnictví pověřený vytvářením výkazů pro vedení společnosti, Reuters Ltd, Londýn / Vídeň / Zurich (zpravodajská agentura)

 

V Praze, 10. prosincer 2009

 

Oddělení Vztahů s investory
Unipetrol, a.s.
Na Pankráci 127,
140 00 Praha 4
Tel.: + 420 225 001 417
E-mail: ir@unipetrol.cz
www.unipetrol.cz

 

 

 


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.