RM-SYSTÉM»Události»Navýšení základního kapitálu CM European Power International B.V.

Navýšení základního kapitálu CM European Power International B.V.

03.12.2009 12:10
Společnost ČEZ, a. s., se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53, IČ 452 74 649, si dovoluje informovat o navýšení základního kapitálu ve společnosti CM European Power International B.V., se sídlem Weena 327, 3013AL Rotterdam, Holandsko („CMEPI B.V.“).

Společníky společnosti CMEPI. B.V. jsou ČEZ, a. s. s podílem 50% na základním kapitálu a MOL Magyar Olaj - és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, se sídlem 1117 Budapešť, Október huszonharmadika u. 18., Maďarsko s podílem 50% na základním kapitálu společnosti CMEPI. B.V.

Základní kapitál společnosti CMEPI B.V. byl navýšen dne 30.11.2009 o EUR 34,945,200. Navýšení již bylo splaceno a základní kapitál uvedené společnosti nyní činí EUR 56,535,200.

Dne 30.11.2009 došlo také k vypořádání transakce mezi ČEZ, a. s. a Slovnaft, a.s. o nákupu 24,5% obchodního podílu ve slovenské společnosti CM European Power Slovakia, s.r.o.

Navýšení základního kapitálu i koupě obchodního podílu byly v souladu se stanovami ČEZ, a. s. schváleny Představenstvem ČEZ, a. s. a Dozorčí radou ČEZ, a. s.


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy