RM-SYSTÉM»Události»ŽPSV a.s. : Oznámení o výplatě dividend za rok 2008

ŽPSV a.s. : Oznámení o výplatě dividend za rok 2008

25.11.2009 12:35
Představenstvo obchodní společnosti ŽPSV a.s. oznamuje, že mimořádná valná hromada společnosti, která se konala dne 13. listopadu 2009, rozhodla vyplatit akcionářům společnosti na jednu akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 1000 Kč, ISIN CZ0008202959, dividendu ve výši 142,55 Kč před zdaněním.

Právo na výplatu dividendy mají osoby, které byly akcionáři Společnosti k rozhodnému dni pro vznik práva na výplatu dividendy, kterým je 13. listopad 2009, tj. den konání valné hromady, která rozhodla o vyplacení dividendy.

Dividenda je splatná ke dni 3. prosince 2009. Právo na výplatu dividendy se promlčuje v zákonné čtyřleté promlčecí době.

Akcionáři budou informováni prostřednictvím mandatáře, určeného Společností pro výplatu dividendy: Komerční banka, a.s., sídlo Praha 1, Na Příkopě 33, č. p. 969, IČ: 45317054 obyčejnou poštovní zásilkou, nejpozději 3 kalendářní dny před prvním dnem výplatního období doručenou na adresu akcionáře, vedené ve Středisku cenných papírů k rozhodnému dni. Doporučeným dopisem budou informováni akcionáři, kteří mají nárok na výplatu dividendy v částce vyšší než 200.000,- Kč.

Výplata dividendy bude provedena po srážce daní vybíraných v České republice zvláštní sazbou daně nebo zálohy na daň v souvislosti s výplatou, které je povinen vybírat správce daně, pokud akcionář v jednotlivém případě neprokáže v souladu s příslušnými právními předpisy, že je oprávněn obdržet příslušnou platbu zcela nebo částečně bez srážky daně nebo srážky zálohy na daň.

Výplata dividendy bude provedena hotovostně nebo bankovním převodem na bankovní účet akcionáře následovně:

  • do 30. listopadu 2010 prostřednictvím všech poboček Komerční banka, a.s., v České republice, v době, kdy jsou tyto pobočky otevřeny pro veřejnost.
  • od 1. prosince 2010 do vypršení zákonné promlčecí lhůty v úředních hodinách pokladny v sídle Společnosti.


Představenstvo společnosti ŽPSV a.s.


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy