RM-SYSTÉM»Události»OHL ŽS, a.s. : Oznámení o výplatě dividend za rok 2008

OHL ŽS, a.s. : Oznámení o výplatě dividend za rok 2008

25.11.2009 12:31
Představenstvo akciové společnosti OHL ŽS, a.s. oznamuje, že mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 13.11.2009, rozhodla o výplatě dividend za rok 2008.

Nárok na výplatu dividendy za rok 2008 vzniká osobám, které byly akcionáři společnosti ke dni konání mimořádné valné hromady, která rozhodla o výplatě dividend, tj. ke dni 13.11.2009. Na jednu akcii společnosti připadá dividenda ve výši 164,45 Kč před zdaněním. Výplata dividendy bude provedena prostřednictvím akciové společnosti Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 969/33, PSČ 114 07, IČ: 45317054, která všem akcionářům odešle na adresy či sídla akcionářů uvedených v seznamu akcionářů oslovovací dopis s uvedením způsobu výplaty dividendy. Výplata dividend bude prováděna od 16.11.2009. Nepřevzaté dividendy se neúročí.

Představenstvo společnosti OHL ŽS, a.s.


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy