RM-SYSTÉM»Události»Hospodářské výsledky NWR za období devíti měsíců končící 30. září 2009

Hospodářské výsledky NWR za období devíti měsíců končící 30. září 2009

18.11.2009 09:05
AMSTERDAM (18. listopadu 2009) - Společnost New World Resources N. V. (dále jen „NWR" nebo „společnost"), přední středoevropský producent černého uhlí, oznamuje své hospodářské výsledky za období 1. ledna až 30. září 2009.

Hlavní údaje

- Ve 3. čtvrtletí pokračující zotavování prodejů a příjmů mezi čtvrtletími
- Konsolidované výnosy 291 milionů eur, nárůst o 19 %
- Nárůst těžby uhlí o 5 %, nárůst výroby koksu o 14 %
- Nárůst prodeje uhlí o 25 %, nárůst prodeje koksu o 6 %
- Pokles zásob uhlí o 35 %, pokles zásob koksu o 10 %
- Hodnota EBITDA dosáhla 35 milionů eur, nárůst o 79 %

- Hospodářské výsledky za první tři čtvrtletí roku 2009 odrážejí výrazně nižší ceny a objemy uhlí a koksu
- Konsolidované výnosy 776 milionů eur, pokles o 44 %
- Těžba uhlí na úrovni 8 031 tisíc tun, výroba koksu na úrovni 591 tisíc tun
- Celkové externí prodeje na úrovni 6 935 tisíc tun uhlí a 498 tisíc tun koksu
- EBITDA dosáhla 111 milionů eur, pokles o 78 %

- Hlavní provozní náklady zůstávají nadále pod přísnou kontrolou; i nadále vykazují meziroční pokles o 23 %, přičemž náklady těžby na tunu se dařilo i přes pokles objemů těžby udržet ve výši 74 eur

- Přepočtená ztráta na jednu akcii druhu A činí 0,27 eur za období devíti měsíců

- Volná hotovost ve výši 433 milionů eur k 30. září 2009, ve 3. čtvrtletí vytvořeno 46 milionů eur v provozním cash flow

- Program POP 2010 Fáze II pokračuje podle plánu a přináší očekávané výsledky

- Dále pokračuje zvyšování bezpečnosti - koeficient úrazovosti (LTIFR)1 v důlních provozech se snížil o 12 %

 

1 Koeficient úrazovosti (LTIFR) představuje počet hlášených zranění po třídenní pracovní neschopnosti dělený celkovým počtem odpracovaných hodin vyjádřeným v milionech hodin.

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.