RM-SYSTÉM»Události»Telefónica O2 Czech Republic - finanční výsledky za prvních devět měsíců 2009

Telefónica O2 Czech Republic - finanční výsledky za prvních devět měsíců 2009

11.11.2009 16:31
Telefónica O2 Czech Republic, a.s. oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první tři čtvrtletí 2009, připravené v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS). Zahrnuty jsou také výsledky společností Telefónica O2 Slovakia, Telefónica O2 Business Solutions a dalších menších dceřiných společností.

Přehled nejdůležitějších výsledků:

  • Telefónica O2 Czech Republic udržela solidní růst zákazníků ve fixním i mobilním segmentu.
  • Počet mobilních zákazníků v České republice se ve třetím čtvrtletí 2009 zvýšil o 88 tisíc, z toho počet smluvních mobilních zákazníků vzrostl o 84 tisíc a počet zákazníků předplacených služeb o 4 tisíce.
  • Počet maloobchodních přípojek ADSL vzrostl meziročně o 18 % na 651 tisíc.
  • Telefónica O2 Slovakia potvrdila výrazný růst počtu zákazníků a dobré finanční výsledky; v posledních třech čtvrtletích získala 100% podíl v přírůstku zákazníků na slovenském mobilním trhu.
  • Konsolidované výnosy poklesly v prvních třech čtvrtletích 2009 meziročně o 6,7 %, když byly ovlivněny zhoršeným makroekonomickým prostředím, nižšími výnosy z universální služby a snížením mobilních terminačních poplatků. Konsolidovaný provozní zisk před amortizací (OIBDA) poklesl za první tři čtvrtletí 2009 meziročně o 5 %.
  • Důsledná finanční disciplína v oblasti vynakládání provozních nákladů vedla k meziročnímu nárůstu OIBDA marže o 0,9 p.b. na 45,8 %.
  • Společnost potvrzuje celoroční cíle1 pro provozní zisk OIBDA a hotovostní toky z provozní činnosti.

"Naše výsledky ve třetím čtvrtletí byly ovlivněny pokračující nepříznivou makroekonomickou situací, která se projevila nižší spotřebou naších zákazníků zejména v mobilním segmentu. I v tomto náročném prostředí počet našich zákazníků nadále rostl a to především díky naší snaze nabídnout zákazníkům takové služby, které uspokojují jejich požadavky. U mobilních zákazníků registrujeme nadále zájem o neomezené tarify O2 NEON a také nový tarif O2 ZERO, které jim díky jednoduchosti a srozumitelnosti umožňují kontrolu jejich útraty. Zájem o
novou strukturu služeb založenou na vysokorychlostním internetu vedl k dalšímu nárůstu počtu zákazníků služeb O2 Internet, O2 Mobilní Internet a O2 TV. Také na Slovensku se nám podařilo udržet vynikající růst zákazníků z prvního pololetí a opět jsme získali 100% podíl nárůstu slovenského trhu.Díky naší důsledné finanční disciplíně ve vynakládání provozních nákladů poklesl provozní zisk OIBDA méně než naše výnosy, a marže OIBDA se tak
v porovnání s rokem 2008 zvýšila o 0,9 p. b. Rád bych rovněž potvrdil, že své úsilí nadále zaměřujeme na splnění celoročních cílů v oblasti nárůstu tvorby hotovostních toků z provozní činnosti a dosažení plánované úrovně provozního zisku OIBDA," komentuje finanční výsledky Salvador Anglada, generální ředitel a předseda představenstva společnosti Telefónica O2 Czech Republic.

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy