RM-SYSTÉM»Události»Změny ve složení dozorčí rady a představenstva společnosti UNIPETROL, a.s.

Změny ve složení dozorčí rady a představenstva společnosti UNIPETROL, a.s.

30.10.2009 17:41
Na dnešním zasedání dozorčí rady společnosti UNIPETROL, a.s. („DR") byly přijaty následující personální změny ve složení DR:

1) Pan Arkadiusz Kawecki, dosavadní člen DR, rezignoval na svoji funkci v DR s okamžitou účinností.

2) Pan Rafał Sekuła byl kooptován s okamžitou účinností novým členem DR na dobu do konání příští valné hromady společnosti UNIPETROL, a.s..

 

Aktuální složení dozorčí rady Společnosti je následující:

pan Dariusz Jacek Krawiec, předseda
pan Ivan Kočárník, místopředseda
pan Sławomir Robert Jędrzejczyk, místopředseda
pan Andrzej Jerzy Kozłowski,
pan Piotr Kearney,
pan Krystian Pater,
pan Zdeněk Černý,
pan Bogdan Dzudzewicz, a
pan Rafał Sekuła.

 

Navíc dozorčí rada společnosti UNIPETROL, a.s. rozhodla o doplnění volných pozic v představenstvu UNIPETROL, a.s., v souladu s platnými stanovami společnosti ze dne 26. června 2008, článek 17, odstavec 1, které počítají se sedmi členy představenstva. Tento krok by měl posílit konkurenceschopnost společnosti. Z toho důvodu byli zvoleni dva noví členové představenstva UNIPETROL, a.s. s okamžitou účinností:

 

pan Piotr Chełmiński,
pan Artur Paździor.

 

Hlavní předmětem činnosti pana Piotra Chełmińskeho bude správní oblast, zatímco u pana Artura Paździora to bude petrochemická oblast.

 

Aktuální složení představenstva společnosti je následující:

pan Krzysztof Urbanowicz, předseda
pan Marek Serafin, místopředseda
pan Wojciech Ostrowski, místopředseda
pan Martin Durčák,
pan Ivan Ottis,
pan Piotr Chełmiński, a
pan Artur Paździor.

 

Profesní životopis pana Rafała Sekuły:
V září 2009 se připojil k PKN ORLEN, SA jako výkonný ředitel lidských zdrojů
2006 - 8/2009 ředitel lidských zdrojů, TP Emitel (poskytovatel internetových služeb)
2002 - 2006 vedoucí oddělení péče o zaměstnance, TP Emitel
2000 - 2002 specialista v oddělení péče o zaměstnance, TP Emitel
1997 - 2000 oddělení organizace a řízení, Telekomunikacja Polska SA

 

Profesní životopis pana Piotra Chełmińskeho:
2007 - 10/2010 Gamet Holdings S.A. Luxembourg (výrobce nábytkářských doplňků)
2006 - 10/2010 místopředseda pro prodej a marketing, Gamet S.A.
2001 - 2006 člen představenstva, člen dozorčí rady - přímý provozní dozor nad marketingem a prodejem, Kamis-Przyprawy S.A. (vedoucí společnost na polském trhu koření a potravinářských doplňků)
2001 - 2002 člen představenstva, člen dozorčí rady, Werner & Merz Polska Sp. z o.o. (výrobce produktů pro čištění, péči a ochranu)
1999 - 2001 člen představenstva, Browar Dojlidy Sp. z o.o. (výrobce piv)
1996 - 1999 regionální ředitel pro východní Evropu, Eckes Granini GmbH & Co. KG (výrobce ovocných nápojů)
1995 - 1996 místopředseda pro prodej, marketing a export, Okocimskie Zaklady Piwowarskie, S.A. (výrobce piv)

 

Profesní životopis pana Artura Paździora:
2008 - 10/2009 generální ředitel a předseda představenstva, MK sp. z o.o. (výrobce stavebních komponentů)
2003 - 2008 ředitel pro prodej a marketing, člen představenstva Wavin Metalplast - Buk sp. z o.o. (evropský výrobce PVC produktů)
2004 - 2006 Senior Advisor pro použivatele licencí v Indonésii, Wavin Metalplast - Buk sp. z o.o.
2001 - 2003 ředitel pro výrobu, Wavin Metalplast - Buk sp. z o.o.
1999 - 2001 vedoucí odd. exportu a importu, Wavin Metalplast - Buk sp. z o.o.
1996 - 1998 vedoucí sekce exportu a importu, Wavin Metalplast - Buk sp. z o.o.
1994 - 1996 specialista exportu a importu, Wavin Metalplast - Buk sp. z o.o.

 

V Praze, 30. října 2009

Oddělení Vztahů s investory

Unipetrol, a.s.
Na Pankráci 127,
140 00 Praha 4
Tel.: + 420 225 001 417
E-mail: ir@unipetrol.cz
www.unipetrol.cz


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.