RM-SYSTÉM»Události»Zájemci o dostavbu Temelína dnes předložili své žádosti o účast

Zájemci o dostavbu Temelína dnes předložili své žádosti o účast

30.10.2009 13:44
Dnes ve 12:00 uplynula lhůta, ve které mohli potencionální zájemci předložit své žádosti o účast ve veřejné zakázce na dostavbu Jaderné elektrárny Temelín, tedy na výstavbu dvou jaderných bloků, včetně dodání paliva a opce na dodávku dalších tři jaderných bloků v oblasti Evropy.

Oznámení o této zakázce bylo zveřejněno na www.isvzus.cz dne 3. 8. 2009 a ve zkrácené
verzi i v ostatních jednacích jazycích EU ve věstníku EU (ted.europa.eu).

Žádost o účast je jediné a právně platné „přihlášení" se zájemců do veřejné zakázky a musí
obsahovat dokumentaci prokazující splnění kvalifikačních předpokladů, které ČEZ, a. s.,
stanovil. Tyto předpoklady byly popsané v kvalifikační dokumentaci. Kvalifikační
dokumentaci si vyzvedlo 31 subjektů.

ČEZ, a. s., nyní během několika měsíců posoudí, zda doručené žádosti prokazují splnění
veškerých kvalifikačních předpokladů. ČEZ, a. s., následně požádá všechny zájemce, kteří
prokáží splnění všech kvalifikačních předpokladů, o svolení se zveřejněním jejich jména.
V případě jejich kladné odpovědi, ČEZ, a. s., poté zveřejní počet i jména těch, kteří se
kvalifikují a budou se moci veřejné zakázky dále účastnit.

ČEZ, a. s., jako sektorový zadavatel vybírá dodavatele na dostavbu Jaderné elektrárny
Temelín ve veřejné zakázce, tj. postupuje dle zákona č. 137/2006, o veřejných zakázkách,
v platném znění.

ČEZ, a. s., je povinen dodržovat ve všech zadávacích řízeních prováděných dle zákona
o veřejných zakázkách přísnou ochranu informací získaných od dodavatelů a současně
dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace v průběhu
zadávacích řízení, tzn. že ČEZ, a. s., je dle zákona o veřejných zakázkách povinen
přistupovat ke všem dodavatelům stejně a objektivně.

Zákon o veřejných zakázkách, kromě jiného, předepisuje co a v jakém rozsahu musí
zadavatel uveřejňovat. Zveřejnění jakýchkoliv informací kromě těch, které zákon vysloveně
vyžaduje, by mohlo nepříznivě ovlivnit celkový průběh zadávacího řízení.


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy