RM-SYSTÉM»Události»Zvýšení základního kapitálu společnosti Komerční banka Bratislava, a.s.

Zvýšení základního kapitálu společnosti Komerční banka Bratislava, a.s.

15.10.2009 11:28
Komerční banka, a. s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, č.p. 969, PSČ 114 07, IČ 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360, oznamuje, že dne 25. 9. 2009 rozhodla,

jako jediný akcionář společnosti Komerční banka Bratislava, a. s., se sídlem 811 06 Bratislava, Hodžovo nám. 1 A, IČO: 31 395 074, zapsané v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo: 835/B (dále jen "KBB"), o zvýšení základního kapitálu KBB o 15 000 000 EUR a dne 1. 10. 2009 byla tato částka jediným akcionářem Komerční bankou, a. s., upsána.

 

Zvýšení základního kapitálu nabylo účinnosti zapsáním do obchodního rejstříku Okresního soudu Bratislava I dne 12. října 2009.

 


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy