RM-SYSTÉM»Události»Metrostav pro energetiku

Metrostav pro energetiku

13.10.2009 10:04
Pouhých 57 dnů trvala Metrostavu, a.s., výstavba dvou železobetonových věží pro nový hlavní výrobní blok Elektrárny v Ledvicích.

Metodou nepřetržité betonáže rostly průměrně dva a půl metru za den a dnes dosahují 145 metrů, o 36 m více než dosud nejvyšší budova v ČR - City Tower v Praze. Věže o půdorysu 13 x 13 m odolné proti požáru jsou určeny pro transportní cesty opatřené schodišti a nákladními i osobními výtahy. Jedna z nich bude mít i ochoz s prosklenou vyhlídkou. V technologických šachtách povedou také hlavní trasy kabeláže, požárních rozvodů a vzduchotechniky. Za věžemi bude ukotvena ocelová konstrukce nové kotelny a před věžemi mezistrojovna a strojovna s turbínou o výkonu 660 MW.

Elektrárna Ledvice byla postavena v letech 1966-69. Původně měla pět bloků, z toho čtyři o výkonu 110 MW a jeden o výkonu 200 MW. V současnosti má tři bloky, na nichž byly v minulých letech uskutečněny rozsáhlé úpravy. Z nich má zůstat v provozu jen jeden blok, který prošel generální opravou před dvěma lety. Zbylé dva budou po dokončení nového bloku odstaveny. Jeho výstavba přijde na 30 miliard korun a zkušební provoz chce ČEZ zahájit v roce 2012. Ledvická elektrárna pak bude nejmodernějším zařízením na výrobu elektřiny spalováním hnědého uhlí v České republice a ke špičce bude patřit i v rámci střední Evropy.

Zakázku získala společnost Metrostav, která na počátku letošního roku převzala staveniště a zahájila zemní práce. Nebyla to však první aktivita firmy v této lokalitě - již loni její pracovníci ubourali část původní administrativní budovy, jež překážela novému výrobnímu bloku, a postupně ji zrekonstruovali.

Stavba nového zdroje v areálu elektrárny je charakteristická vysokou technologickou náročností, komplikovanými podmínkami v místě stavby, velkým objemem prací s požadovanou nadstandardní kvalitou a krátkým termínem pro dokončení. »Práce za dvě miliardy korun musíme provést v rekordním čase. Stavba se za plného provozu elektrárny rozběhla letos v únoru a přesně za rok musí být stavebně připravena pro montáž technologie. Kondenzační čtyřtělesovou turbínu dodá Škoda Power, věžový granulační kotel bude z Alstom Power Systems a novou odsiřovací jednotku postaví Austria Energy & Environment. Odsířené spaliny budou přitom vypouštěny přes nově postavenou chladicí věž. V návaznosti na dodávku technologie budou naše práce v Ledvicích pokračovat až do roku 2012,« zdůrazňuje ing. Ivo Vrbka, výrobní náměstek divize 8 Metrostavu. Ředitel výstavby ing. Radek Zeman ilustruje rozsah projektu - celá stavba spotřebuje 130 tisíc m3 betonu a 14 tisíc tun betonářské výztuže.

Již samotné založení stavby bylo náročné. Ve stavební jámě byla vybetonována čtyři metry silná základová deska o půdorysu 80 x 130 m, na níž budou stát kotelna a veškeré technologické zařízení strojovny nového zdroje. Drží ji přes 800 pětadvacetimetrových pilot, které musí přenést velká dynamická zatížení. Musely být betonované ve stavební jámě pod hladinou spodní vody ve vrstvách s vysokými přítoky. Pro zajištění jámy bylo proto nutné použít 2 100 m milánských podzemních stěn, pilotové převrtávané stěny, tryskovou injektáž a jílocementové těsnicí stěny.

V současné době jsou v obou věžích dokončeny vodorovné konstrukce a prefabrikovaná schodiště a probíhá v nich kompletace technického zařízení. V plném proudu jsou také kompletní stavební práce na budoucím mozku elektrárny - dozorně, montují se ocelové konstrukce strojovny včetně zastřešení a potrubí chladící vody do chladicí věže a mnoho dalších prací. Vše probíhá tak, aby Metrostav stihl plánované dokončení a předání stavební připravenosti pro montáž ocelové konstrukce kotelny a vlastního kotle, k čemuž by mělo dojít 15. února příštího roku.

 

13.10.2009, Hospodářské noviny


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy