RM-SYSTÉM»Události»Oznámení ČEZ o úpravě struktury opce MOL a ČEZ

Oznámení ČEZ o úpravě struktury opce MOL a ČEZ

12.10.2009 09:42
Společnost MOL tímto informuje účastníky kapitálového trhu, že se společnosti MOL a ČEZ dohodly na úpravě podmínek struktury opce týkající se držení akcií společností ČEZ ve společnosti MOL.

V prosinci 2007, v rámci jejich strategického spojení, společnost ČEZ zakoupila 7 677 285 akcií typu „A" od společnosti MOL a prodala společnosti MOL opci s právem koupě s realizační cenou na burze v ekvivalentu EUR ve výši 20 000 HUF za akcii, uplatnitelnou kdykoli do ledna 2011.

Dne 9. října 2009 se smluvní strany dohodly na ukončení původní smlouvy o opci s okamžitým účinkem a podepsaly novou smlouvu o opci s právem koupě na 7 677 285 akcií typu „A" společnosti MOL, uplatnitelné kdykoli do 23. ledna 2014. Nová opce má stejnou realizační cenu na burze jako předchozí opce; opční poplatek bude proměnný, stanovený dvakrát ročně v souladu se skutečnými podmínkami kapitálového trhu.


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy