RM-SYSTÉM»Události»Výplata dividendy společnosti Intel Corporation, ISIN: US4581401001

Výplata dividendy společnosti Intel Corporation, ISIN: US4581401001

30.09.2009 10:16
Rozhodný den pro výplatu dividendy bude 7. listopadu 2009. Výše dividendy (po zdanění): 0,098 USD na jednu akcii. Předpokládaný den výplaty 1. prosinec 2009.

Dividenda bude připsána klientovi na ten účet (vlastní podúčet na Jumbo účtu RM-S nebo účet u obchodníka s cennými papíry), jehož prostřednictvím byl proveden poslední pohyb (realizovaná koupě nebo prodej) s předmětným cenným papírem před dobou rozhodnou pro výplatu, to je do ukončení závěrečné aukce obchodního dne dne 6.11.2009, a to bez zbytečného odkladu po jejím připsání ze strany emitenta na účet RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů, a.s. u Clearstream Bank Luxemburg.

 


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy