RM-SYSTÉM»Události»Vyřazení emise PLIVA-LACHEMA, ISIN:CZ0005096750 z MOS RM-S

Vyřazení emise PLIVA-LACHEMA, ISIN:CZ0005096750 z MOS RM-S

15.09.2009 13:32
Na základě výkonu usnesení valné hromady společnosti PLIVA – Lachema, a.s., konané dne 27.7.2009, která rozhodla o přechodu všech akcií společnosti PLIVA – Lachema, a.s. na hlavního akcionáře, společnost Pliva Pharm Holding B. V. na základě ustanovení § 183i odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění budou vyřazeny uvedené cenné papíry z obchodování na mnohostranném obchodním systému RM-S k 19.9.2009 (poslední obchodní den 18.9.2009).

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy