RM-SYSTÉM»Události»Dozorčí rada ČEB dne 3.9.2009 zvolila náhradní členy dozorčí rady

Dozorčí rada ČEB dne 3.9.2009 zvolila náhradní členy dozorčí rady

10.09.2009 10:34
Dozorčí rada ČEB dne 3.9.2009 zvolila náhradními členy dozorčí rady následující osoby:

Ing. Milenu Horčicovou, CSc. - ředitelku odboru 37- Finanční politika, zástupce MF ČR,
Návrh byl předložen v souvislosti s odstoupením Ing. Milana Šimáčka, člena dozorčí rady
ČEB za Ministerstvo financí, z funkce ke dni 28.4.2009.

Ing. Oldřicha Černocha CSc. - náměstka ministra pro ekonomický a správní úsek - zástupce
MZ ČR,
Návrh byl předložen v souvislosti s odstoupením PhDr. Ivo Hlaváče, člena dozorčí rady ČEB
za Ministerstvo zemědělství, z funkce ke dni 3.9.2009.

Volba náhradních členů dozorčí rady členy řádnými proběhne na nejbližší valné hromadě,
která se uskuteční do konce tohoto roku.


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy