RM-SYSTÉM»Události»Pozastavení vydávání a odkupování podílových listů AKRO globální akciový fond, AKRO fond prog. spol.

Pozastavení vydávání a odkupování podílových listů AKRO globální akciový fond, AKRO fond prog. spol.

03.09.2009 13:49
Dle ust. § 12 odst. 4 zák. č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, v souladu se statuty fondů, z rozhodnutí představenstva AKRO investiční společnosti, a.s. a s ohledem na zamítavý výsledek soudního jednání před odvolacím soudem ve věci projednání žaloby AKRO investiční společnosti, a.s. na Českou republiku ze dne 3. 9. 2009, bylo téhož dne v 10:45 hodin rozhodnuto o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů fondů:
  • AKRO globální akciový fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s. (ISIN: CZ0008471117)
  • AKRO fond progresivních společností, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s. (ISIN: CZ0008471091)
  • AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s.
  • (ISIN: 770000002285)

 

Hlavním důvodem pozastavení vydávání a odkupování podílových listů výše uvedených podílových fondů je ochrana práv podílníků těchto fondů, související s náhradou škody, která fondům vznikla v roce 1997.

Představenstvo AKRO investiční společnosti, a.s. rozhodlo o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů dotčených podílových fondů na dobu tří (3) měsíců. Při stanovení této doby vycházelo představenstvo ze skutečnosti, že soud má pro vyhotovení a doručení rozsudku stanovenu lhůtu 60 dní, pokud nepožádá o její prodloužení, a že k uskutečnění úhrady nákladů soudního řízení bude třeba dalších kroků (zjištění čísla účtu právního zástupce České republiky, zadání platebních příkazů, zaúčtování úhrady do účetní evidence dotčených podílových fondů).

Rovněž s ohledem na potřebu odpovědně rozhodnout o dalším postupu při vymáhání náhrady škody, považuje představenstvo za potřebné rozhodnout o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů.

 

V Praze, dne 3. 9. 2009


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy