RM-SYSTÉM»Události»Rozsudek ve věci náhrady škody vůči státu ze dne 3. 9. 2009

Rozsudek ve věci náhrady škody vůči státu ze dne 3. 9. 2009

03.09.2009 13:46

AKRO investiční společnost a. s. informuje podílníky bývalých C.S. Fondů, tj. fondů:

  • AKRO globální akciový fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s. (ISIN: CZ0008471117)
  • AKRO fond progresivních společností, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s. (ISIN: CZ0008471091)
  • AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s. (ISIN: 770000002285),

že dne 3.září 2009 byl vyhlášen rozsudek, kterým Městský soud v Praze jako soud odvolací:

  • zrušil rozsudek Obvodního soudu pro prahu 2 ze dne 25.1.2005 č.j: 24 C 44/2000-218 ohledně částky 90.401.555,- Kč a zastavil v této části řízení z důvodu částečného zpětvzetí žaloby.
  • změnil žalobu o zaplacení zbývající částky 1.043.905.167,- Kč s příslušenstvím tak, že ohledně této částky žalobu zamítl, neboť dle právního názoru odvolacího soudu podaná žaloba o náhradu škody vůči České republice je předčasná. Podrobné odůvodnění rozsudku bude obsaženo v písemném vyhotovení.
  • Odvolací soud dále uložil společnosti AKRO investiční společnosti a. s. zaplatit žalovanému České republice náklady řízení.

O dalším postupu bude AKRO investiční společnost, a.s. i nadále informovat.

 

 


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy