RM-SYSTÉM»Události»Hospodářské výsledky NWR za 1. pololetí 2009

Hospodářské výsledky NWR za 1. pololetí 2009

24.08.2009 12:39
AMSTERDAM (19. srpna 2009) – Společnost New World Resources N. V. (dále jen „NWR“ nebo „Společnost“), přední středoevropský producent černého uhlí, oznamuje své hospodářské výsledky za první pololetí roku 2009.

Hlavní údaje

  • Konsolidované výnosy 539 mil. EUR (484 mil. EUR z pokračujících činností)1.
  • Těžba uhlí meziročně poklesla o 17 % a výroba koksu o 40 %.
  • Prodeje se v červnu mírně zlepšily; v posledních týdnech zaznamenává Společnost nárůst objednávek.
  • Provozní náklady se meziročně snížily o 22 %.
  • EBITDA dosáhla 82 mil. EUR (76 mil. EUR z pokračujících činností)1, což odráží výrazně nižší ceny i prodeje uhlí a koksu.
  • Přepočtená ztráta na jednu akcii druhu A činí 0,16 EUR.
  • Volná hotovost ve výši 392 mil. EUR.
  • Podepsána dohoda s ECA2 o úvěru na financování druhé fáze programu POP 2010 ve výši 141 mil. EUR
  • Vybavení pořízené v rámci 1. fáze programu POP 2010 dosáhlo průměrného nárůstu produktivity na úrovni 117 % a také lepších ukazatelů bezpečnosti; druhá fáze programu pokračuje podle plánu.
  • Dále pokračuje zvyšování bezpečnosti - koeficient úrazovosti (LTIFR)3 v důlních provozech se snížil o 11 %.

Vzhledem k nejistým tržním podmínkám nebude vyplacena předběžná dividenda.

1Bez segmentu energetiky

2Export Credit Agency

3Koeficient úrazovosti (LTIFR) představuje počet hlášených zranění po třídenní pracovní neschopnosti dělený celkovým počtem odpracovaných hodin vyjádřeným v milionech hodin.

 

Přiložený dokument ke staženíRM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.