RM-SYSTÉM»Události»Výsledky VGP za prvních šest měsíců 2009

Výsledky VGP za prvních šest měsíců 2009

24.08.2009 12:28
* 81,2% růst hrubých výnosů z pronájmu (+4,2 milionů EUR) na9,3 milionů EUR (ve srovnání s 1. pololetím roku 2008) * 41,9% růst čistého výsledku za období na 3,3 milionů EUR (ve srovnání s 1. pololetním roku 2008) * Výnosy z uzavřených nájemních a budoucích nájemních smluv po přepočtu na rok se zvýšily na 27,0 milionů EUR * 32,7% růst celkové pronajímatelné plochy (+ 114 846 m2) na 466 507 m2 * 17,5 milionů EUR zisk z developerské činnosti

V pokračujícím obtížném ekonomickém a finančním prostředí se během prvních šesti měsíců roku 2009 VGP podařilo předvést silný výkon.

Během prvního pololetí roku 2009 je možné shrnout činnost VGP takto:

  • Bylo dokončeno 9 projektůpředstavujících pronajímatelnou plochu o rozloze 114 846 m², zatímco ve druhém pololetí roku 2009 má být předáno 5 projektů představujících pronajímatelnou plochu o rozloze 67 884 m². Tyto projekty přinesly kladný příspěvek k hospodářskému výsledku ve výši 17,5 milionů EUR.
  • Míra obsazenosti portfolia byla na konci června 2009 91 % ve srovnání s 95 % k 31. prosinci 2008. To bylo podstatně lepší než míra obsazenosti na celkovém českém průmyslovém trhu, který na konci června 2009 vykázal míru obsazenosti 83 %[1].
  • Čistý výsledek za období se zvýšil o 41,9 % na 3,3 milionů EUR ve srovnání s 2,3 milionů EUR k 30. červnu 2008.
  • Počet uzavřených nájemních smluv za rok se k 30. červnu 2009 zvýšil na 27,0 milionů EUR. V prvním pololetí roku 2009 celkový počet uzavřených nájemních smluv přesáhl 3,1 milionů EUR. V druhém čtvrtletí roku 2009 VGP podepsala své první čtyři nájemní smlouvy mimo území České republiky. Zároveň VGP pokračovala ve vysokém výkonu na českém domácím trhu, na kterém měla v druhém čtvrtletí roku 2009 celkový podíl 58 %[2] na developerském trhu českého průmyslového trhu a 85 %[3]podíl na pražském trhu.
  • Výsledkem přecenění finančních nástrojů u úrokových derivátů určených k obchodování byla nerealizovaná ztráta ve výši 1,0 milionů EUR oproti nerealizovanému zisku ve výši 0,8 milionů EUR k 30. červnu 2008.
  • Čisté ocenění portfolia nemovitostí k 30. červnu 2009 zahrnuje kromě nerealizovaného zisku ve výši 17,5 milionů EUR z dokončených projektů za období a projektů ve výstavbě, tzn. developerské činnosti, nerealizovanou ztrátu ve výši 36,0 milionů EUR ze stávajícího portfolia k 31. prosinci 2008 („historické portfolio").
  • Při zohlednění výše uvedených nepříznivých vlivů přecenění úrokových derivátů a historického portfolia VGP zaznamenala za první pololetí čistou ztrátu ve výši 11,7 milionů EUR.
  • Zadluženost aktiv[4] k 30. červnu 2009 byla 41,6 % ve srovnání s 39,0 % na konci prosince 2008.

Více informací:

Mr Jan Van Geet
Generální ředitel
Telefon: +420 602 404 790
E-mail: jan.van.geet@vgpparks.eu

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy