RM-SYSTÉM»Události»Objemy obchodů na burze RM-SYSTÉM dynamicky rostou. Proč?

Objemy obchodů na burze RM-SYSTÉM dynamicky rostou. Proč?

13.08.2009 13:44
V prosinci minulého roku se RM-SYSTÉM transformoval na standardní burzu a v lednu nasadil nový obchodní systém. Od začátku roku vzrostly objemy obchodů na této burze určené především drobným a středním investorům o více než 52 % na 6,7 mld. Kč. Proč tomu tak je?

On-line vypořádání cenných papírů

Burza RM-SYSTÉM jako jediná na světě vypořádává cenné papíry bez zpoždění. Nakoupené akcie jsou okamžitě připsány v evidenci na majetkovém účtu akcionáři (české akcie v SCP a zahraniční tituly v samostatné evidenci RM S SVYT). Tato vlastnost je důležitá zejména před rozhodnými dny pro výplatu dividendy nebo před valnou hromadou. Většina zahraničních burz akcie vypořádává s dvou nebo třídenním zpožděním. Pražská burza převádí akcie za tři dny.

Doba obchodování

Každý burzovní trh má své obchodní hodiny. Burza RM-SYSTÉM je otevřena od 9:00 do 17:00 a je nejdéle otevřeným trhem v České republice. Obchodníci mají delší čas reagovat na aktuální situaci na kapitálovém trhu než na pražské burze, která má obchodní hodiny od 9:15 do 16:00 (SPAD). To je výhodou zejména u emisí, které mají svůj kurzotvorný trh mimo ČR (Erste Bank, NWR nebo Orco). Například akcie Erste Bank se obchodují ve Vídni až od 17:30, takže obchodníci na pražské burze již nemají po 16 hod. šanci ovlivnit svoje investice. Právě úvod a závěr obchodování ale bývá na burze mnohokrát nejdůležitější.

Počet obchodovaných emisí

V segmentu EasyClick, kde jsou zařazeny nejobchodovanější akcie, je možné koupit nebo prodat celkem 26 akciových titulů. To je přesně dvojnásobkem počtu akcií zařazených v prémiovém segmentu SPAD pražské burzy.
Na burze RM-SYSTÉM mají investoři možnost obchodovat v českých korunách i vybrané akcie známých zahraničních korporací, jako je Deutsche Telekom, Exxon Mobil, Microsoft, Volkswagen a další. Celkový počet obchodovaných akciových titulů na burze RM-S je 70.

Přístup na trh a poplatky obchodníka

Přístup na burzu prostřednictvím licencovaného obchodníka s cennými papíry je pro běžného občana velmi jednoduchý a ani výše kapitálu není dnes již rozhodující. Minimální investicí je jedna akcie, což v případě titulu AAA Auto činí 14 Kč. Doporučená minimální částka je 5 tis. Kč a více.
Činnost tvůrce trhu na RM-S vykonává Fio, burzovní společnost a společnost BH-Securities. Fio, burzovní společnost je v současné době jediným on-line brokerem, který poskytuje internetový přístup na burzu RM SYSTÉM. Poplatky si obchodník účtuje v procentech z realizovaného obchodu a v segmentu EasyClick lze přes Fio akcie nakupovat s poplatkem 0,29 %, min. 20 Kč, maximálně 3 400 Kč, což je poplatkově nejvýhodnější možnost, jak v těchto objemech obchodovat české akcie.

Inteligentní pokyny burzy

Investoři na burze RM-SYSTÉM mají jedinečnou možnost využívat inteligentní pokyn Stoploss, který je umístěn přímo na úrovni burzy (nikoliv na úrovni obchodníka, přes kterého investor na burzu přistupuje). Investoři mohou lépe zajišťovat své obchody proti nečekaným změnám na kapitálovém trhu. Další inteligentní pokyny by na burzu měly být zavedeny v průběhu několika měsíců.

Nulové poplatky za správu akcií

Burza RM-SYSTÉM si neúčtuje žádné poplatky za založení účtu v samostatné evidenci SVYT a ani žádné poplatky za správu akcií v této evidenci. Do samostatné evidence burzy jsou vypořádávány tituly, které mají oficiální sídlo mimo Českou republiku jako například NWR, Orco, Erste Bank a další.


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy