RM-SYSTÉM»Události»Neauditované výsledky hospodaření ČEZ, a. s., za II. čtvrtletí 2009

Neauditované výsledky hospodaření ČEZ, a. s., za II. čtvrtletí 2009

13.08.2009 09:47
* Čistý zisk meziročně vzrostl o 3,0 mld. Kč na 32,0 mld. Kč, tj. o 10,5 %. * EBITDA vzrostl o 3,0 mld. Kč na 51,8 mld. Kč, tj. o 6,2 %. * ČEZ, a. s., převzal albánskou distribuční společnost Operatori i Sistemit te Shperndarjes Sh.A. * Severočeské doly, a.s., společně se Skupinou J&T převzaly německou těžební společnost MIBRAG.

Přiložený dokument ke stažení

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy