RM-SYSTÉM»Události»Změna v představenstvu Severomoravské plynárenské, a.s.

Změna v představenstvu Severomoravské plynárenské, a.s.

12.08.2009 11:32
V Ostravě 6. srpna 2009 - Na mimořádném zasedání dozorčí rady Severomoravské plynárenské, a.s., konaném 16. července 2009, projednala dozorčí rada odstoupení JUDr. Michala Urválka z funkce člena představenstva společnosti a souhlasila s ukončením jeho funkce v představenstvu společnosti ke dni 31. července 2009 ve 24:00 hod.

S účinností od 1. srpna 2008 dozorčí rada zvolila členem představenstva Ing. DavidaKonvalinu, narozeného 24. října 1976. David Konvalina dále zastává pozici Head of Marketing& Product Management v RWE Transgas, a.s., a současně je od 1. srpna 2009 členem předstvenstva RWE Energie, a.s., a Východočeské plynárenské, a.s.

 

Představenstvo společnosti od 1. srpna 2008 pracuje ve složení:

Jindřich Broukal - předseda představenstva

Lukáš Roubíček - místopředseda představenstva

David Konvalina - člen představenstva

 

Severomoravská plynárenská, a.s.
Plynární 2748/6, 702 72 Ostrava
T +420 595 142 999

www.rwe.cz


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy