RM-SYSTÉM»Události»Augustine Kochuparampil pro Czech Business Weekly: ArcelorMittal v Ostravě nekončí

Augustine Kochuparampil pro Czech Business Weekly: ArcelorMittal v Ostravě nekončí

06.08.2009 13:47
V aktuálním čísle týdeníku Czech Business Weekly vyšel rozhovor s generálním ředitelem a předsedou představenstva ArcelorMittal Ostrava. Přinášíme vám nejzajímavější otázky a odpovědi tohoto rozhovoru:

Jaká je současná situace na trhu s ocelí? Zaznamenal jste nějaké náznaky rostoucí poptávky po vašich výrobcích?

Již v červnu jsme zaznamenali jisté náznaky zlepšení a situace za červenec bude ještě lepší, takže věříme že tento pozitivní trend bude i nadále pokračovat.

Nákup oceli může být odkládán jedno nebo dvě čtvrtletí, ale ne do nekonečna. Proto v následujících měsících očekávám jisté zlepšení, nicméně nebude se jednat o návrat na úroveň výroby, na kterou jsme byli zvyklí v minulých letech.

Zavedli jsme řadu úsporných opatření, díky nimž budeme v budoucnu konkurenceschopní. Očekáváme, že úsporná opatření budou i nadále pokračovat a jsem si jist, že se nám podaří přežít krizi v lepší formě než naši konkurenti.

Britský deník Financial Times uvedl, že společnost ArcelorMittal možná přesune výrobu z Ostravy na východ, například do Rumunska nebo Polska. Mohl byste se k tomu vyjádřit?

Mým prvotním cílem, po mém příchodu do Ostravy, bylo zjistit, jak se vyhnout dalším odstávkám a jak znovu uvést do provozu některá odstavená zařízení. Zprovoznili jsme dvě z našich koksovacích baterií, což je velmi dobrá zpráva pro naše zaměstnance a region.

Pracuji v hutním průmyslu 35 let a nechtělo by se mi jít do Ostravy s cílem zavřít tady výrobu. Zprávy o přesunutí výroby z Ostravy do Rumunska nebo Polska jsou naprosto nepravdivé. A jednoznačně je vyvracím.

Ostravská huť má velmi důležitou roli v tomto regionu a mým úkolem je zajistit, aby byla co nejvíce konkurenceschopná a výkonná. Ujišťuji vás, že zde můžeme učinit taková opatření, která mohou být oceněna jako nejlepší postupy v oblasti efektivity výroby.

 

Autor: Radim Raszka, Komunikace
ArcelorMittal Ostrava a.s.
RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy