RM-SYSTÉM»Události»Oznámení emitenta AVIA, a.s. o schválení změny podoby akcií ISIN:CS0005020759 na listinné.

Oznámení emitenta AVIA, a.s. o schválení změny podoby akcií ISIN:CS0005020759 na listinné.

29.06.2009 10:52

Společnost AVIA, a.s. se sídlem Praha, Letňany, Beranových 140, PSČ 199 03, IČ: 45273227, ISIN: CS0005020759 oznamuje společnosti RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů, a.s. podle ustanovení § 113 odst. 1 písm. b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, že řádná valná hromada společnosti konaná dne 18. 6.2009 rozhodla o změně podoby akcií společnosti z podoby zaknihované na listinnou.

 

Tato skutečnost byla oznámena České národní bance, uveřejněna na internetových stránkách společnosti a bude zveřejněna dne 1. 7. 2009 v Obchodním věstníku.

Po zápisu změny podoby akcií v obchodním rejstříku bude dán pokyn ke zrušení registrace emise akcií ve Středisku cenných papírů.

 

Podáváme Vám tuto informaci.

 

S pozdravem


Mgr. Dagmar Králová
AVIA, a.s.
Právní oddělení
Beranových 140
199 03 Praha 9

Tel: 266 142 563
Fax: 266 142 061
dagmar.kralova@avia-as.com


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy