RM-SYSTÉM»Události»Rozhodnutí valné hromady společnosti AVIA a.s., konané dne 18.6.2009

Rozhodnutí valné hromady společnosti AVIA a.s., konané dne 18.6.2009

26.06.2009 13:52
Uveřejnění rozhodnutí valné hromady podle § 113 odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb.

Společnost AVIA, a.s. se sídlem Praha, Letňany, Beranových 140, PSČ 199 03, IČ: 45273227zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 1484 (dále jen „společnost"), v souladu s ustanovením § 113 odst. 1 písm. a) zákona č. 256/2004 Sb., v platném znění, oznamuje, že řádná valná hromada společnosti konaná dne 18. 6. 2009 rozhodla o změně podoby akcií společnosti z podoby zaknihované na listinnou.

Akcionáři mají právo na vydání listinných akcií společnosti dnem zrušení evidence emisezaknihovaných akcií ve Středisku cenných papírů.

Po zrušení evidence zaknihovaných akcií bude neprodleně uveřejněno zákonem stanovenýmzpůsobem, mj. na internetových stránkách společnosti na adrese www.avia-as.com, konkrétnídatum, od kterého bude možné listinné akcie vyzvednout.

Představenstvo AVIA, a.s.


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.