RM-SYSTÉM»Události»Závěry řádné valné hromady společnnosti UNIPETROL, a.s., konané 24.6.2009

Závěry řádné valné hromady společnnosti UNIPETROL, a.s., konané 24.6.2009

24.06.2009 15:18
Řádná valná hromada společnosti UNIPETROL, a.s. (dále jen „Společnost") konaná dne 24. června 2009 schválila v rámci bodu 7. pořadu jednání řádnou nekonsolidovanou účetní závěrku Společnosti sestavenou k 31. prosinci 2008.

Řádná valná hromada Společnosti dále v rámci bodu 8. pořadu jednání schválila řádnou konsolidovanou účetní závěrku Společnosti sestavenou k 31. prosinci 2008.

 

Řádná valná hromada Společnosti rozhodla v rámci bodu 9. pořadu jednání o rozdělení zisku Společnosti za rok 2008. Zisk vykázaný v řádné nekonsolidované účetní závěrce Společnosti k 31. prosinci 2008 ve výši 4 428 147 324,84 Kč bude v souladu s článkem 26 odst. 1 stanov Společnosti převeden do povinného rezervního fondu ve výši 221 407 366,24 Kč a na účet nerozděleného zisku minulých let ve výši 4 206 739 958,60 Kč.

 

Řádná valná hromada Společnostirozhodla v rámci bodu 10. pořadu jednání o odvolání následující osoby z funkce člena dozorčí rady Společnosti:

pana Wojciecha Wróblewského.

 

Řádná valná hromada Společnosti dále v rámci bodu 10. pořadu jednání zvolila následující osoby do funkce člena dozorčí rady Společnosti:

pana Arkadiusza Kaweckeho,
pana Bogdana Dzudzewicze,
pana Andrzeje Jerzy Kozłowskeho,
a pana Ivana Kočárníka,

 

s tím, že aktuální složení dozorčí rady Společnosti je následující:

pan Dariusz Jacek Krawiec,
pan Ivan Kočárník,
pan Sławomir Robert Jędrzejczyk,
pan Andrzej Jerzy Kozłowski,
pan Piotr Kearney,
pan Krystian Pater,
pan Zdeněk Černý,
pan Arkadiusz Kawecki, a
pan Bogdan Dzudzewicz.

 

Životopisy nových členů dozorčí rady

Profesní životopis pana Arkadiusza Kaweckeho:
V současné době personální ředitel PKN Orlen.

2008 KGHM Polska Miedz S.A - Člen dozorčí rady KGHM

2005 - 2008 ORBIS S.A. - Personální ředitel Orbis SA hotel Group

2004 - 2005 CIECH SA - Výkonný ředitel pro HR a organizační záležitosti, zodpovědnýzaorganizační změny po přijetí nového systému řízení skupiny Ciech Group

2001 - 2004 Telekomunikacja Polska SA - Ředitel divize HR

2001 - 2001 Telekomunikacja Polska SA - Poradce výrobního ředitele/prvního viceprezidenta TP zodpovědného za technickou a IT divizi

1999 - 2001 Hortex Holding SA - Člen představenstva, personální ředitel

 

Profesní životopis pana Bogdana Dzudzewicze:
V záři 2008 se připojil k PKN ORLEN, SA jako právník společnosti

2004- vlastní právnická praxe

2003 - 2004 senior právník, Linklaters

2002 - 2002 komerční právník ve společnosti Elektrim S.A.

1998 - 2002 senior právník, Weil, Gotshal & Manges

1995 - 1998 právník, kancelář Sołtysiński Kawecki & Szlęzak Člen Regionální komory komerčních právníků ve Varšavě

 

Profesní životopis pana Ivana Kočárníka:

Funkce:

1984 - 2000 - šéfredaktor časopisu FINANCE A ÚVĚR člen vědecké rady VŠE Praha

od 2000 - předseda dozorčí rady České pojišťovny

1997 - 2000 - předseda představenstva České pojišťovny

1996 - 1998 - poslanec PČR

06/1992 - 12/1992 - poslanec SN FS

od 1991 - člen, posléze jeden z vedoucích představitelů ODS

Profesní kariéra:

1992 - 1997 - Místopředseda vlády a ministr financí ČR

1990 - 1992 - Náměstek ministra financí ČSFR

1985 - 1990 - Ředitel výzkumného odboru federálního ministerstva financí

1975 - 1985 - VŠE v Praze

1966 - 1974 - Výzkumný ústav finanční a úvěrové soustavy

 

Profesní životopis pana Andrzeje Jerzy Kozłowskeho:

Od února 2009 výkonný ředitel pro strategii a řízení projektů PKN ORLEN S.A.

2006 - 2009 ředitel oddělení strategie, řízení projektů a spolupráce s regulátorem vespolečnosti Telekomunikacja Polska EmiTel

2001 - 2006 manažer odpovědný za realizaci strategických projektů pro představenstvospolečnosti Telekomunikacja Polska S.A.

1998 - 2001 konzultant společnosti American Management Systems a Avantis Consulting Group

Je jedním ze zakladatelů The Society of Practical Knowledge Management

 

V Praze, 24. června 2009

Oddělení Vztahů s investory
Unipetrol, a.s.
Na Pankráci 127,
140 00 Praha 4
Tel.: + 420 225 001 417
E-mail: ir@unipetrol.cz
www.unipetrol.czRM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.