RM-SYSTÉM»Události»Postup při zajištění účasti na řádné valné hromadě společnosti Orco Property Group

Postup při zajištění účasti na řádné valné hromadě společnosti Orco Property Group

24.06.2009 10:40
Dne 8. července 2009 od 14:00 hod. se bude dle oznámení společnosti Orco Property Group konat řádná valná hromada společnosti (ŘVH).

Podrobnější informace včetně dokumentace nezbytné pro účast na ŘVH je možno dle sdělení emitenta nalézt na webových stránkách emitenta http://www.orcogroup.com.

Všechny zájemce o registraci k účasti/hlasování na řádné valné hromadě žádáme o vyplnění a zaslání Formuláře pro účast na valné hromadě faxem na 224 346 110 nebo e-mailem na radomir.vilimec@rmsystem.cz, nejpozději do 17:00 hod. dne 29.6.2008. Formulář je možno nalézt v Technických podmínkách provozu RM-S (TPP) č. 38/2007 příloha 2 na adrese http://www.rmsystem.cz/osp/osp_tepod.asp.

Registrace případných zájemců pro účely účasti/hlasování na řádné valné hromadě bude RM-SYSTÉM, a.s. zajišťovat ve spolupráci se společností Orco Property Group, přičemž se bude jednat pouze o jejich registraci u společnosti Orco Property Group.

RM-S zřídí PPN (validaci) na předmětné cenné papíry, kterých se žádost o účast na valné hromadě týká a to do dne ukončení valné hromady včetně, což znamená, že.od okamžiku obdržení žádosti a po provedené kontrole až do dne konání řádné valné hromady včetně, budou předmětné akcie zájemců o účast na ŘVH blokovány.

Poplatek za blokaci akcií pro účely účasti/hlasování na MVH je stanoven na 1 000,- Kč/ klient za odblokování dalších 1 000,- Kč/klient. K formuláři pro účast na valné hromadě je tak třeba přiložit i doklad o úhradě ceny služby resp. souhlas se stržením ceny služby z JUMBO účtu. V případě souhlasu se stržením ceny z JUMBO účtu je pro úspěšné provedení služby zákazník povinen mít dostatek peněžních prostředků na JUMBO účtu pro stržení ceny služby.


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.