RM-SYSTÉM»Události»Řádná valná hromada ORCO PROPERTY GROUP, A. S. se bude konat 8.7.2009

Řádná valná hromada ORCO PROPERTY GROUP, A. S. se bude konat 8.7.2009

24.06.2009 10:17
Datum konání VH : 08.07.2009 Čas konání VH : 14:00 Místo konání : sídlo společnosti Adresa: Ulice:40 parc d'Activités Město:Capellen, Lucembursko

Program

Řádná VH "Akcionáři Orco, na vaši účasti záleží. S podporou a zkušeností členů představenstva Orco Property Group i díky jejich výtečné kvalifikaci věnuje skupina Orco Property Group všechny dostupné prostředky na to, aby úspěšně dokončila svou všeobecně prospěšnou restrukturalizaci," uvedl Jean-Francois Ott, předseda představenstva a generální ředitel společností Orco Property Group.

 

Orco Property Group si vás proto dovoluje s potěšením pozvat na valnou hromadu akcionářů, která se bude konat ve středu 8. července 2009 ve 14 hodin v sídle společnosti, tj. na adrese 40 parc d'Activités á Capellen, v Capellenu Lucembursku.

 

ROZŠÍŘENÉ A POSÍLENÉ A PŘEDSTAVENSTVO

V rámci urychlení strategického plánu a restrukturalizace se Jean-Francois Ott a představenstvo společnosti rozhodli předložit akcionářům ke schválení obnovení mandátu členů představenstva a nominaci šesti nových členů, čímž se představenstvo společnosti posílí o: pana Bernarda Kleinera 59 let, diplomovaného účetního experta. Byl navržen jako nezávislý člen představenstva. Je bývalým jednatelem společnosti DKM Salustro Reydel. Bernard Kleiner bude přínosem díky své zkušenosti v oblasti řízení a auditu a důkladné znalosti českého trhu. Ovládá perfektně francouzštinu i češtinu, spolupracoval s ministerstvem financí České a Slovenské Federativní Republiky a zavedl reformu českého účetního systému v letech 1992-1997. S 23 letou zkušeností auditora založil účetní a auditorskou konzultační společnost .V roce 2001 byl jmenován Poradcem zahraničního obchodu Francouzské republiky. V roce 2005 se stal ředitelem rozvoje a mezinárodního partnerství. Jeho kvalifikace bude pro Orco Property Group přínosem a představenstvo ho navrhuje jmenovat Prezidentem výboru auditu Společnosti (Skupiny).

 

Pana Alexise Juana 66 let, bankéře. Je navržen jako nezávislý člen představenstva. Pan Alexis Juan přinese společnosti výjimečné mezinárodní zkušenosti, širokou znalost trhů ve střední a východní Evropě a zkušenosti v oboru restrukturalizace. Tento doktor práv se během své kariéry proslavil v bankovním světě, v Societě Generále, ke které se přidal v roce 1968. Od roku 2001 do roku 2005 byl Prezident & CEO Komerční banky, jedné z úplně prvních bank v Česku, kde vedl její restrukturalizaci a integraci do společnosti Societě Generále. Představenstvo ho navrhuje jmenovat do čela Výboru řízení finanční restrukturalizace,

 

pana Roberta Coucka 58 let, realitního developera. Je navržen jako nezávislý člen představenstva. Pan Robert Coucke, jakožto dlouhodobý samostatný akcionář Orco Property Group, bude přínosem díky svým zkušenostem z velkých společností a znalostí operací na trhu s nemovitostmi ve Francii. Celou svou kariéru vybudoval v oboru nemovitostí. Začínal ve Federaci Investorů, poté úspěšně nastoupil do Pelége, Efidis (Společnost Perexia-Crédit Foncier de France) a pobočce nemovitostí společnosti Eiffage. Od roku 2002 je výkonným ředitelem významného francouzského developera. Jeho znalost rezidenčního trhu, provoz kancelářských a komerčních center bude pro Představenstvo velmi cenná.

 

Pana Aleše Vobrubu 49 let, ředitele Orco Czech Republic a Orco Slovakia, který bude přínosem díky své kvalifikaci v oboru financování projektů. Aleš Vobruba nastoupil do Orco Property Group v roce 1995. Je zodpovědný za bankovní financování, zároveň řídí české i slovenské pobočky. Předtím Aleš Vobruba pracoval pro PZO Artia, přepravní a stavební společnost v Olomouci a pro TAP/ARC (stavebnictví a reklama). Navíc česká investiční společnost Prosperita, největší akcionář společnosti Orco Property Group s 5,02% podílem na základním kapitálu společnosti,

 

pan Martin Burda, který vlastní 2,66 % akcií společnosti, přijali návrh představenstva, aby se podíleli na vedení společnosti.

 

Dva zástupci Prosperity a jeden zástupce společnosti Geofin a.s. (zastupující pana Burdu) se stanou členy představenstva společnosti Orco Property Group po valné hromadě konané 8. července 2009. Jejich jména budou oznámena v nejbližších dnech.

 

Jak se zúčastnit?
Všechny potřebné informace najdete na webu Orco Property Group: www.orcogroup.com. Také nás můžete kontaktovat na tel: +420 221 416 361. Akcionáři, kteří se chtějí zúčastnit osobně nebo prostřednictvím zmocněnce, musí tento svůj záměr oznámit nejpozději do 3. července 2009 do poledne (12 hodin SEČ) zasláním oznámení o účasti a udělení plné moci a na následující adresu: CACEIS Corporate Trust k rukám Julien MANUEL 14 Rue rouget de Lisle 92862 ISSY LES MOULINEAUX CEDEX 09 Tel.: +33 1 5778 34 79 / Fax: +33 1 49 08 05 82 nebo +33 1 49 08 05 83 adresa el. pošty: julien.manuel@caceis.com

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.