RM-SYSTÉM»Události»Vyloučení emise ATAS NÁCHOD, ISIN:CS0005028257 z oficiálního trhu RM-S a její převedení na MOS

Vyloučení emise ATAS NÁCHOD, ISIN:CS0005028257 z oficiálního trhu RM-S a její převedení na MOS

12.06.2009 09:39
Po zamítnutí odvolání emitenta proti rozhodnutí RM-S č.j. 1/5/2009, ze dne 5.5.2009 budou cenné papíry ATAS NÁCHOD, ISIN:CS0005028257 na základě rozhodnutí o odvolání ze dne 11.6.2009 vyloučeny z obchodování na oficiálním trhu RM-S ke dni 17.6.2009 (poslední obchodní den 16.6.2009).
K vyloučení cenných papírů dochází vzhledem k tomu, že nesplňují § 65 Zákona o podnikání na kapitálovém trhu

S platností od 18.6.2009 budou tyto cenné papíry převedeny na Mnohostranný obchodní systém (dříve volný trh).

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.