RM-SYSTÉM»Události»Návrh na vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady společnosti Paramo o výkupu akcií

Návrh na vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady společnosti Paramo o výkupu akcií

06.05.2009 13:57
V návaznosti na předchozí vnitřní informace a povinná oznámení ohledně výkupu akcií společnosti PARAMO, a.s., IČ: 481 73 355, se sídlem Pardubice, Přerovská čp. 560, PSČ: 530 06 („Paramo“), ze strany společnosti UNIPETROL, a.s. („Unipetrol“) jako hlavního akcionáře ve smyslu ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku společnost Unipetrol uvádí, že někteří bývalí menšinoví akcionáři společnosti Paramo požádali Krajský soud v Hradci Králové o vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady společnosti Paramo o výše uvedeném výkupu akcií ze dne 6. ledna 2009 a Obvodní soud pro Prahu 4 o projednání rozhodnutí České národní banky ze dne 28. listopadu 2008, kterým byl podle § 183n odst. 1 obchodního zákoníku udělen předchozí souhlas se zdůvodněním výše protiplnění poskytovaného v rámci výše uvedeného výkupu akcií.
V Praze 6. května, 2009

Představenstvo společnosti Unipetrol a Oddělení vztahů s investory
Unipetrol, a.s.
Na Pankráci 127
140 00, Praha 4
Tel.: + 420 225 001 417
E-mail: ir@unipetrol.cz
www.unipetrol.cz

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.