RM-SYSTÉM»Události»Vyřazení emise cenných papírů HYPOTEČNÍ BANKA, ISIN:CZ0008030509 z obchodování na oficiálním trhu RM

Vyřazení emise cenných papírů HYPOTEČNÍ BANKA, ISIN:CZ0008030509 z obchodování na oficiálním trhu RM

27.04.2009 10:52
Na základě výkonu usnesení valné hromady společnosti, konané dne 9.9.2005, která rozhodla o přechodu všech akcií společnosti Hypoteční banka, a.s. na hlavního akcionáře, společnost Československá obchodní banka, a.s. na základě ustanovení § 183i odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění, budou vyřazeny uvedené cenné papíry z obchodování na oficiálním trhu RM-S ke dni 4.5.2009 (poslední obchodní den 30.4.2009).

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy