RM-SYSTÉM»Události»Přechod vlastnického práva k akciím společnosti Hypoteční banka, a.s. na ČSOB

Přechod vlastnického práva k akciím společnosti Hypoteční banka, a.s. na ČSOB

01.04.2009 15:02
Dle § 183l, odst. 3), zákona č. 513/1991 Sb. v platném znění uplynutím měsíce od zveřejnění zápisu do Obchodního rejstříku přechází vlastnické právo k akciím menšinových vlastníků na hlavního akcionáře.
Z toho vyplývá, že v tomto případě, kdy došlo ke zveřejnění 1.4.2009 by měly by být akcie převedeny na hlavního akcionáře 4.5.2009. Ze znění § 183n, odst. 4) téhož zákona pak vyplývá, že posledním obchodním dnem, kdy budou akcie Hypoteční banky obchodovány na trhu RM-S bude 30.4.2009.

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.