RM-SYSTÉM»Události»Oznámení Erste Group Bank AG o uveřejnění výroční zprávy za rok 2008 dne 3.4.2009

Oznámení Erste Group Bank AG o uveřejnění výroční zprávy za rok 2008 dne 3.4.2009

26.03.2009 10:42
Erste Group Bank AG, 1010 Vienna, Graben 21, oznamuje, že výroční zpráva emitenta registrovaného cenného papíru za rok 2008 v anglické a německé verzi bude uveřejněna 3. 4. 2009 ve formě brožury, která je bezplatně poskytovaná v sídle Erste Group Bank AG, 1010, Vienna, Graben 21, a v sídle České spořitelny, a. s., Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 00. Dále bude bezplatně k dispozici v sídle Burzy cenných papírů Praha, a. s., Rybná 14, Praha.

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy