RM-SYSTÉM»Události»Přeměna akcií ze zaknihovaných na listinné

Přeměna akcií ze zaknihovaných na listinné

07.07.2003 00:00
'Dne 27. června 2003 rozhodla valná hromada společnosti Čechofracht a.s.pro námořní dopravu a mezinárodní zasilatelství, se sídlem Na Příkopě8/850, 111 21 Praha 1, IČO 00001066 o přeměně podoby akcií společnostize zaknihované na podobu listinnou. Valná hromada společnosti přijalatoto rozhodnutí: "Valná hromada společnosti schvaluje přeměnu 102 000 ks kmenových akcií,znějících na majitele ve jmenovité hodnotě 1000,- Kč, ISIN CZ 0008413457a to tak, že se mění z akcií v zaknihované podobě na akcie v listinnépodobě".'
'Dne 27. června 2003 rozhodla valná hromada společnosti Čechofracht a.s.pro námořní dopravu a mezinárodní zasilatelství, se sídlem Na Příkopě8/850, 111 21 Praha 1, IČO 00001066 o přeměně podoby akcií společnostize zaknihované na podobu listinnou. Valná hromada společnosti přijalatoto rozhodnutí: "Valná hromada společnosti schvaluje přeměnu 102 000 ks kmenových akcií,znějících na majitele ve jmenovité hodnotě 1000,- Kč, ISIN CZ 0008413457a to tak, že se mění z akcií v zaknihované podobě na akcie v listinnépodobě".'

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.